Stöd för dig som har problem med alkohol, droger eller spel

Här hittar du information om stöd för dig som har problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar.

Upplever du att alkohol eller droger är en för stor del i ditt liv? Spelar du för mycket? Vill du göra en förändring? Då kan du kontakta missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet, Junepol eller Slottsgruppen för rådgivning. Vi ger information om vilka stödinsatser som finns samt om hur en ansökan om hjälp går till. Vi ger även rådgivning till dig som är orolig för någon som du känner .

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet, MMU

Telefon: 036-10 69 57

Telefontider:
Måndag kl. 10.00–12.00
Tisdag kl. 13.00–14.30
Onsdag–fredag kl. 10.00–12.00

E-post: missbruksvardensmottagning@jonkoping.se

Rådgivning från Junepol och Slottsgruppen:

Junepol

Slottsgruppen

Akut hjälp:
För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via Kontaktcenter:

Telefon: 036-10 50 00.

Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren, telefon 112.

Mottagning, utredning och orosanmälan

På missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet, MMU ger vi rådgivning och utreder ansökningar och anmälningar om behov av stöd. Det är också MMU som beslutar om och följer upp insatser.

En utredning genomförs för att vi ska kunna bedöma vilken hjälp just du behöver. I utredningen arbetar vi utifrån ASI (Addiction Severity Index), som är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform där vi, tillsammans med dig, följer upp sju olika livsområden; fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkohol och narkotikaanvändning, rättsliga problem, missbruk och psykiska problem i släkten, familj och umgänge och psykisk hälsa.

Ibland behöver socialtjänsten ingripa med tvångsvård för att bryta ett allvarligt och livshotande missbruk. Missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet har ansvaret för utredningar och beslut om tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Orosanmälan

Känner du oro för en person med missbruksproblematik? Kontakta MMU för att göra en orosanmälan! Kontaktuppgifter hittar du högst upp på denna sida.

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut från MMU så har du rätt att överklaga. Ditt överklagande ska i så fall lämnas in till MMU senast tre veckor från att du fick beslutet. Din socialsekreterare kan ge information om hur du gör för att överklaga.

Stöd- och behandlingsverksamheter i kommunen

Här hittar du mer information om de behandlings-, sysselsättnings- och boendeverksamheter som finns i kommunens regi.

Stöd- och behandlingsverksamheter

Stöd för barn och unga under 20 år

Om du är under 20 år och har problem med alkohol, narkotika och spel om pengar hittar du rätt stöd här:

Stöd till barn och unga

Stöd till dig som är anhörig

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då finns det rådgivning, information och kunskap för dig som är anhörig.

Anhörigstöd - för dig som har en anhörig som har problem med alkohol, droger eller spel

Organisationer, föreningar och självhjälpsgrupper

Senast granskad/publicerad: