Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Om du befinner dig i akut fara ring polisen på telefon 112.

Våld i nära relationer

Här hittar du information och stöd till dig som blivit utsatt för våld i nära relation eller utsätter andra för våld.

Kvinna står ensam och blickar ut över sjö.