Stöd till dig som är utsatt för våld, mottagning för våldsutsatta

Här hittar du information om vilket stöd kommunen kan ge till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relationer.

Om du befinner dig i akut fara ring polisen på telefon 112.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

KONTAKT

E-post: mottagningvaldsutsatta@jonkoping.se

Telefon: 036-10 77 22

Telefontid:
Måndag–fredag 8.30–15.30

Socialjouren

Vid behov av kontakt med socialtjänsten utanför kontorstid, kontakta Socialjouren via SOS-Alarm 112

Mottagningen för våldsutsatta

Mottagningen för våldsutsatta finns för dig som blir eller har blivit utsatt för våld av närstående. Närstående kan vara en partner, före detta partner, familjemedlem eller annan släkting.

Vi vänder oss till dig som är över 18 år.

Detta erbjuder vi dig

Våld kan vara svårt att berätta om. Vi kan hjälpa dig om du önskar få en förändring kring din situation och då finns möjligheter att få stöd på flera olika sätt från vår mottagning. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt till ett liv utan våld och hot.

Detta kan vi erbjuda dig:

 • Krisstöd
 • Stödsamtal
 • Praktiskt stöd
 • Planering kring din säkerhet
 • Skyddat boende
 • Gruppverksamhet
 • Samhällsinformation
 • Kunskap kring våld och hur det kan påverka dig
 • Stöd i kontakter med andra myndigheter
 • Stöd i rättsprocessen 

Kostnadsfritt stöd

Mottagningen finns inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun och stödet är kostnadsfritt.

Tolk

Vi bokar in en tolk om du har ett behov av det.

Vi har möjlighet att ta emot dig med kort varsel och träffas på annan plats om du önskar. Vi tar inte kontakt med någon annan utan att du själv vill det. Vi har möjlighet att samordna ditt stöd med andra om det finns behov.

Gruppverksamhet

I gruppverksamheten finns det möjlighet att träffa andra som har liknande erfarenheter och bearbeta det du varit utsatt för.

Läs mer om gruppverksamhet för personer som blivit utsatta för våld av närstående

Så här kontaktar du oss

Vi finns tillgängliga på vår mottagningstelefon med telefonnummer 036- 10 77 22 måndag-fredag. Se telefontider under rubriken Kontakt.

Om vi inte kan svara så har du möjlighet att lämna ett meddelande eller kontakta receptionen, telefonnummer 036-10 53 18.

Kvällar och helger - ring Kvinnofridslinjen

Har du behov av att prata med någon under kvällar och helger? Kvinnofridslinjen är kostnadsfri och där kan du få prata med någon som har kompetens kring våld. Linjen är öppen dygnet runt och har telefonnummer 020-50 50 50.

Mottagningen för våldsutsatta är HBTQI-diplomerad av Region Jönköpings län.

Läs mer om HBTQI-diplomering Länk till annan webbplats.

Alternativ till våld, ATV

Mår du dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad? Har du jobbiga minnesbilder? Svår att koncentrera dig? Tappat livsglädjen?

Det finns hjälp att få.

ATV Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling för personer som kommit ur en relation där det förkommit våld men har utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa på grund av tidigare utsatthet för våld i nära relation.

Behandlingen kan innehålla bland annat:

 • Fördjupad kunskap om hur våldet påverkat tankar, känslor och beteenden.
 • Lära ut metoder för att skapa en fungerande vardagsstruktur, med syfte att hitta en yttre och inre balans.
 • Effektiva strategier för att hantera svåra känslor, kroppslig anspänning, minnesbilder och/eller besvärande tankar.
 • Terapeutiskt arbete med traumatiska minnen/bearbetning av våldshändelser om de fortfarande påverkar negativt.

För att behandling ska bli så bra som möjligt har en del saker visat sig vara särskilt viktiga:

 • Att personen kan komma regelbundet
 • Att personen har en livssituation som gör det möjligt att fokusera på ett aktivt arbete med sig själv, med förändring av tankar, minnen, känslor och beteenden om skapar problem på lång sikt.

Kontakta Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)

Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län

Telefon: 010-241 10 10

E-post: rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

1177.se - stöd vid våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Att vara barn och leva i en familj med våld

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp.

Läs mer om att vara barn och leva i en familj med våld

Länkar

Att bli utsatt för våld i nära relationer- Region Jönköpings län - vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld Länk till annan webbplats.

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping - stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren i Jönköping (BOJ) - en ideell förening som kostnadsfritt ger råd och stöd till den som blivit utsatt för eller bevittnat ett brott, och till anhöriga Länk till annan webbplats.

Polisen - har du blivit utsatt för brott anmäler du det till polisen Länk till annan webbplats.

Är du anhörig till någon som lever med hot och våld?

RFSL Stödmottagning - för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld Länk till annan webbplats.

Jag vill veta - information till barn och unga som utsätts för brott Länk till annan webbplats.

Tjejjouren - vänder sig till unga tjejer som känner att de behöver någon att prata med Länk till annan webbplats.

Stödcentrum för unga brottsutsatta - vänder sig till dig som är under 21 år och har blivit utsatt för eller varit vittne till ett brott Länk till annan webbplats.

Storasyster - till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagning på nätet - för dig mellan 13 och 25 år - om våld och kränkningar Länk till annan webbplats.

Somaya kvinno- och tjejjour, stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Länk till annan webbplats.

Linnamottagningen - stödtelefon för tjejer och killar gällande hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

Terrafem - nätverk för kvinnor som utsätts eller utsatts för våld i nära relation  Länk till annan webbplats.

Tillsammans mot våld - stöd och hjälp till dig som är våldsutsatt och för dig som är våldsutövare Länk till annan webbplats.

Stödlinje för män - Nationellt center för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: