Gruppverksamhet för personer som blivit utsatta för våld av någon närstående i nära relation

Här finns information om gruppverksamhet för dig som är i behov av att bearbeta och komma vidare från våldsutsatthet.

I gruppverksamheten finns det möjlighet att träffa andra som har liknande erfarenheter.

Syfte med gruppverksamheten är:

  • Ökad kunskap om våld
  • Förebygga fortsatt våld i nära relation
  • Dela erfarenheter med andra våldsutsatta
  • Få förståelse för hur våldet påverkat dig
  • Bearbeta upplevelser kring våldet
  • Återta kontrollen över ditt liv

Gruppverksamheten leds av två gruppledare med erfarenhet av arbete med våldsutsatta personer.

Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar inklusive fika. En gruppomgång omfattar 14 tillfällen. Exempel på teman som tas upp:

  • Vad är våld?
  • Vardagspsykologi - stressreaktioner
  • Sexualitet
  • Att växa upp i våldets närhet

Det är kostnadsfritt att vara med i gruppverksamheten.  Önskar du mer information om vår gruppverksamhet eller är du intresserad av att gå i grupp – kontakta vår mottagning på telefonnummer 036 -10 77 22.

Senast granskad/publicerad: