Stöd till dig som utsätter andra för våld

Här hittar du information om hur du som utsätter andra för våld kan få hjälp att ändra ditt beteende.

Finns det gånger som du går över gränsen och beter dig illa mot din partner? Har du bekymmer med att kontrollera din ilska så att din partner blir rädd? Har din partner reagerat över ditt beteende i hemmet eller någon annan person pratat med dig om detta?

Den som utövar våld kan få stöd från:

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV), Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län

Telefon: 010-241 00 00

E-post: Rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

www.1177.se. Länk till annan webbplats.Sökord: våld

Välj att sluta

Telefon: 020-555666

Välj att sluta, valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Mer information och stöd

Vad är våld i nära relation?

Att vara barn och leva i en familj med våld

Hedersrelaterat våld

Tillsammans mot våld - stöd och hjälp till dig som är våldsutsatt och för dig som är våldsutövare Länk till annan webbplats.

Stödlinje för män - Nationellt center för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: