search
Sök
menu
Meny
Sök

Socialjour

Här hittar du information om socialjouren, som har ansvar för akuta nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästa vardag.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Främst tas akuta ärenden om hand avseende barn och unga som far illa, våld i nära relation samt beroendeproblematik.

Socialjourens når du via SOS-Alarm 112.