search
Sök
menu
Meny

Motverka ensamhet och isolering hos äldre

Ensam tant på bänk.

Många äldre upplever sig ensamma och isolerade - en ensamhet som ger försämrad livskvalitet och som kan leda till ökad ohälsa. Sociala kontakter och känsla av sammanhang är viktigt.

För att klara framtidens utmaningar i äldreomsorgen behöver kommunen och civilsamhället (föreningar och organisationer som till exempel pensionärs- och idrottsföreningar, studieförbund och kyrkor) samarbeta. Att motverka ensamhet och isolering är ett viktigt område som passar bra att börja med.

Satsningar kommer att ske inom följande områden:

Öppna upp befintliga träffpunkter

Detta delprojekt riktar sig till kommunal verksamhet som i samverkan med föreningar och organisationer vill utveckla de träffpunkter som finns idag för att ha aktiviteter där de tider som det idag står tomt.

Det kan till exempel handla om att:

 • bjuda in äldre som bor i ordinärt boende till träffpunkterna på äldreboendena och tillsammans med civilsamhället erbjuda olika sorters aktiviteter,
 • ta tillvara på de fritidsgårdar som finns och öppna upp dessa de tider som deras
  ordinarie besökare inte är på plats,
 • utöka tillgängligheten och öppenheten på befintliga träffpunkter som till exempel att det
  finns möjlighet att besöka dem även på sommaren och på helgdagar som julafton och
  midsommarafton.

Starta nya träffpunkter med olika inriktningar

Delprojektet riktar sig till föreningar och organisationer som vill starta upp nya träffpunkter med inriktning på äldre personer (65+) som är ensamma och isolerade. Huvudmålgrupperna är personer med annan etnisk bakgrund, män, ensamstående samt nyblivna pensionärer. Vi ser gärna att träffpunkterna startas upp i samverkan mellan olika aktörer från civilsamhället.

Det kan till exempel handla om att starta upp:

 • matlagningskurser eller erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet och träning,
 • fikaträffar där en volontär hämtar upp en grupp med äldre och så träffas de hemma hos
  någon och fikar tillsammans.

Vårdhund

Delprojekt vårdhund syftar till att utveckla och utöka den verksamhet med vårdhundar som redan finns idag inom kommunal verksamhet genom att erbjuda besök även hos äldre i ordinärt boende.

Du kommer i kontakt med vårdhunden genom din hemtjänstgrupp.

Hämtservice

Delprojektet hämtservice riktar sig till föreningar, organisationer och kommunal verksamhet som vill ta fram ett koncept på att kunna hämta upp och lämna äldre (till specifika och egna arrangemang) som inte själva kan ta sig till olika träffpunkter och mötesplatser. Med träffpunkter och mötesplatser menar vi både kommunens egna, men det kan även handla om att få skjuts till ett arrangemang på Spira eller till något idrottsarrangemang.

Samtalsstöd

Delprojektet samtalsstöd riktar sig till kommunal verksamhet och föreningar och organisationer som vill utveckla och ta fram ett arbetssätt för att kunna erbjuda samtalsstöd till äldre personer som känner sig ensamma.

Det kan exempelvis handla om att:

 • öppna upp en telefonlinje dit man kan ringa om man känner sig ensam och behöver prata med någon
 • utveckla arbetet med välfärdsteknik för att möjliggöra kontakt via dator, surfplatta
  eller TV:n. Ett exempel kan vara att anhörigstödsteamet erbjuder samtal när den enskilde blivit ensamstående för att motivera och stödja den enskilde att fortsätta vara aktiv i samhällslivet.

Måltidsvänner

Delprojektet måltidsvänner syftar till att para ihop personer som känner sig ensamma med en
volontär för gemensam måltid en gång i veckan. Måltiden kan antingen ske på någon av de
restauranger som finns på kommunens senior- och äldreboenden alternativt att man köper mat
därifrån och tar med sig.

Följande målgrupper (inriktning mot äldre) har lyfts fram som extra intressanta för delprojekten:

 • Ensamstående män
 • Personer som inte talar svenska
 • Nyblivna pensionärer
 • Funktionsnedsatta
 • Socioekonomiskt utsatta
 • Från tvåsamhet till ensamhet

Kontakt

Gustav Wass
tfn 036- 10 71 43  

Kristina Ekberg
tfn 036- 10 60 10