Bokning av rum på Öxnebacka korttidsenhet

Med anledning av corona-pandemin krävs provtagning inför vistelsen på korttidsenheten. Sjuksköterska kommer att ta kontakt med dig innan vistelsen för att ta prov.

Här finns information om att du som är äldre och får hjälp i ditt boende av en anhörig kan boka en korttidsvistelse på Öxnebacka korttidsenhet.

Detta gäller dig som är äldre än 65 år och som får stöd och hjälp i eget boende av en anhörig.

Innan du bokar behöver du få ett beslut av för detta.

Du kan boka 1–10 dygn. Vistelsen bokas för en period i taget.

På Öxnebacka arbetar personalen utifrån ett vardagsrehabiliterande sätt vilket innebär att du är delaktig i vardagen och får göra det du själv kan göra. Utifrån genomförandeplanen som upprättas med dig och personalen utformas din stödinsats.

Om akut sjukvårdsbehov uppstår finns sjuksköterska att tillgå. För övrig vård hänvisas till din läkare på vårdcentral och/eller hemsjukvården.

Beslut om avlösning

För att kunna boka korttidsvistelse på Öxnebacka behöver du först ansöka om "Avlösning i form av korttidsvistelse". Läs mer och ansök via följande länk.

Ansök om avlösning/korttidsvistelse

Ansökan kan inte göras i samband med sjukhusvistelse eller om det finns beslut för växelboende.

När du fått ett beslut för detta gör du bokningen i samråd med din anhörig.

Kostnad

För vistelsen betalar du 125 kr per dag för mat, samt en avgift för omvårdnad max 72 kr per dag. Vistelsen betalas mot faktura i efterskott.

Vad ska du ta med dig?

Kläder, inkontinensskydd, hjälpmedel som används och aktuell läkemedelslista samt läkemedel.

Personalen ansvarar inte för värdesaker.

Måltider (cirkatider)

  • Frukost 09:00
  • Lunch 13:00
  • Kaffe 15:00-16:00
  • Kvällsmat 17.00-17.30
  • Kvällskaffe 19.00-19.30

Besök

Du som anhörig är alltid välkommen att besöka korttidsenheten på Öxnebacka. Fika finns att köpa.

TV finns på rummet. Korttidsenheten är bemannad dygnet runt av omvårdnadspersonal.

Så här bokar du rum på Öxnebacka korttidsenhet

När du har fått beslutet kan du göra din bokning i formuläret nedan. Vi återkommer till dig med bekräftelse. 


Jag önskar stå som reserv om det är fullbokat mina önskade datum
Jag önskar stå som reserv om det är fullbokat mina önskade datumSenast granskad/publicerad:

KONTAKT

Öxnebacka äldreboende
Korttidsenhet, plan 2
Kalvhagsgatan 30
561 49 Jönköping
Tfn 036 10 74 05

bokasjalv@jonkoping.se