search
Sök
menu
Meny

Bokningsrätt för avlösning på korttidsenhet

Pioner.

I Jönköpings kommun finns bokningsbara rum för avlösning på Junegårdens korttidsenhet Gläntan.

Rummen kan bokas när du som anhörig har behov av tillfällig avlösning. Bokningen gör du i samråd med din närstående.

Vem kan ansöka om avlösning?

Personer som är 65 år och äldre, som får stöd och hjälp i eget boende av en anhörig kan ansöka om avlösning på Junegårdens korttidsenhet Gläntan.

Ansökan kan inte göras i samband med sjukhusvistelse eller om det finns beslut om växelboende.

För att få boka rum ska du först fylla i en ansökningsblankett i samråd med din närstående.

Hur ansöker jag?

  • Öppna formuläret eller blanketten Avlösning för personer 65 år och äldre, ansökan som du hittar i den gula Självservicerutan på denna sida.
  • Om du använder pdf-blanketten ska du fylla i den, skriva ut den och skicka den till angiven adress.
  • Behöver du hjälp kontakta kontaktcenter tfn 036-10 50 00 eller anhörigstödsteamet tfn 036-10 80 10.

När ansökan är beviljad gäller den 1 år. Därefter måste ansökan förnyas varje år.

Hur bokar jag rum?

Ring eller mejla Junegården, Tfn 036-10 75 37 kl. 10.00–12.00,  junegarden.glantan@jonkoping.se

Hur lång period kan jag boka?

Vistelsen kan endast bokas för en period i taget. Du kan boka 1-10 dygn. Bokningen gör du i samråd med din närstående. Vistelsen kan ordnas med kort varsel under förutsättning att det finns rum.

Vilken hjälp får min närstående?

På Junegården arbetar personalen utifrån ett vardagsrehabiliterande sätt vilket innebär att din närstående får vara delaktig i vardagen och göra det hon/han själv kan göra.

Din närstående får också det stöd och den hjälp som hon/han är i behov av.

Om sjukvårdsbehov uppstår finns sjuksköterska och läkare tillgängliga. (Vid besök av läkare betalas fastställd patientavgift)

Vad ska man ta med sig?

Kläder, inkontinensskydd, hygienartiklar, hjälpmedel som används och aktuell läkemedelslista samt läkemedel i ordinarie förpackning.

Personalen ansvarar inte för värdesaker.

Kostnad

För vistelsen betalar du 91 kr per dag för mat, samt en avgift för omvårdnad max 58 kr per dag.

Vistelsen betalas mot faktura i efterskott.

Besök

Du som anhörig är välkommen när som helst.

Det finns möjlighet att få telefon inkopplad i rummet.
TV finns i rummet.
Korttidsenheten är bemannad dygnet runt av undersköterskor.

Välkommen!

Kontakt