Här väljer du din hemtjänst

Här finns information om de företag som är godkända att utföra hemtjänst i Jönköpings kommun. Det finns minst två utförare att välja mellan i ditt område.

Företagen väljer själva vilka geografiska områden de arbetar inom och därför ser valmöjligheterna olika ut beroende på var i kommunen du bor. Men oavsett var du bor i kommunen kan du välja mellan minst två olika utförare.

Genom att ange din adress ser du vilka som finns där du bor. Du kan även ange om du har önskemål om att utföraren har personal som talar ett visst språk.

När du har fått fram listan med de hemtjänstutförare som du har att välja på kan du klicka på företagsnamnet så får du mer information om företaget.