search
Sök
menu
Meny

Stöd för dig som bor kvar hemma

Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

En förutsättning för att kunna bo kvar hemma är att du får det stöd och den hjälp du behöver i ditt hem. Stöd i hemmet ges i form av:

Bostadsanpassning och hjälpmedel

Det är viktigt att du själv ser över din boendesituation och de eventuella risker som kan finnas i din hem- och närmiljö.

För att underlätta det dagliga livet hemma kan du få tillgång till vissa hjälpmedel, till exempel rollator eller förhöjning av toalettstolen.

Dagverksamhet

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre med behov av social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Demensvård

Demensteamet är ett stöd för dig med demenssjukdom/demensproblematik och för dina anhöriga.

Hemtjänst

Hemtjänsten hjälper till med personlig omvårdnad, till exempel på- och avklädning, dusch och toalettbesök. Man kan också få hjälp med inköp, måltider, tvätt och städning.

Korttidsplats

Det kan finnas tillfällen då du inte kan bo hemma, t.ex. efter en sjukhusvistelse. Då kan du ansöka om en korttidsplats på ett äldreboende eller på en rehabiliteringsenhet där du vistas tills du kan bo hemma igen.

Matservice

Inom äldreomsorgen arbetar vi aktivt med att maten och servicen kring den ska vara en viktig del av vardagen och ett av de stora glädjeämnena.

Service-Ellen

Service-Ellen kan hjälpa till med mindre, praktiska, göromål i ditt hem.

Trygghetslarm

Att ha trygghetslarm innebär att ha en bärbar larmknapp som man kan trycka på när man behöver tillkalla hjälp.