search
Sök
menu
Meny

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem.

Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Hemtjänst kan exempelvis bestå av:

 • hjälp och stöd med personlig omvårdnad
 • inköp
 • måltider
 • tvätt och städning
 • ledsagning
 • trygghetslarm  
 • anhörigavlösning

Det är dina behov som avgör vilka insatser du kan få och du beviljas hjälp med sådant som du själv inte kan utföra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Så här söker du

Du ansöker om hemtjänst hos en av våra biståndshandläggare. Du når dem via kontaktcenter, se kontaktrutan.

Stöd med enklare insatser för dig som är 65 år eller äldre

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt ansöka om hjälp med:

 • städning,
 • tvätt och inköp,
 • post-, bank- och apoteksärenden,
 • trygghetslarm och avlösning på korttidsenhet utan att behöva träffa en biståndshandläggare.
Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i ett formulär eller en blankett där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov. Ansökningsformulären hittar du i den gula självservicerutan.
Utbildad personal dygnet runt

En stor del av personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor. Hemtjänsten arbetar mellan klockan 07:00 och 22:30. Under natten arbetar en patrull som består av undersköterskor och vårdbiträden. Patrullen genomför biståndsbedömda fasta insatser nattetid i ditt hem, både åt privata och kommunala utförare. De fasta insatserna planeras inom vissa tidsramar utifrån beslut- och genomförandeplan:

 • 22.30 - 00:00
 • 00.00 - 03.00
 • 03.00 - 07.00
Kontaktman och genomförandeplan

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din kontaktman. Kontaktmannen har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig och bör ha en helhetssyn kring dina individuella behov.

Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Uppföljning av planen sker en gång per år.

Fritt val inom hemtjänsten

Du kan välja vilken/vilka utförare du önskar för din hemtjänst. Läs mer om fritt val via länken nedan.

Hälso- och sjukvård

Primärvården i Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering för dig som bor kvar i ditt hem.

Ditt hem är personalens arbetsplats

När en insats ska utföras i din bostad, blir automatiskt ditt hem personalens arbetsmiljö. Vi kan behöva ställa krav på ditt boende för att du eller någon av personalen inte ska komma till skada.. Då kan det finnas behov av att anpassa ditt hem. Det kan innebära att arbetsterapeuten i kommunen kan råda dig vad du behöver för hjälpmedel och utrustning och se till att du får det installerat i din bostad. Ommöblering eller någon annan form av bostadsanpassning kan också bli aktuellt så att personalen kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Har du önskemål om hjälpmedel hjälper vi dig med vart du ska vända dig.

Det är också viktigt att personalen arbetar under trygga och säkra förhållanden. Om du röker är det viktigt att tänka på att inte utsätta personalen för tobaksrök. Har du pälsdjur vore vi tacksamma om du har ditt husdjur i ett annat rum under tiden vi hjälper dig.

Vid planerade insatser är det viktigt att adressen är utmärkt med ett väl synligt husnummer. Det är också viktigt att befintlig utebelysning är tänd under vinterhalvåret. Vår förhoppning är att vi alltid ska finna en bra lösning tillsammans med dig, för att du ska kunna få det stöd du behöver i ditt hem.

Kontakt

Hemtjänstjouren
svarar för akuta äldreomsorgsbehov under helger kl. 9-15 (storhelger kl 10-14)
Tfn 036-10 59 67.

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00