search
Sök
menu
Meny

Digital låsenhet förenklar nyckelhanteringen

Den digitala låsenheten, Carelock, ersätter det befintliga låsvredet och den vanliga nyckeln i syfte att förenkla nyckelhanteringen när vård- och omsorgspersonal besöker dig.

Du som är i behov av vård och omsorg i hemmet kommer få en digital låsenhet installerad i din dörr. Den gör att hemtjänst, larmpatruller och hemsjukvård kan låsa upp dörren med mobiltelefonen istället för en vanlig nyckel. Ingen åverkan görs på ytterdörren och utrustningen monteras på insidan över det befintliga vredet. Den boende och anhöriga kan även fortsättningsvis använda sig av sina vanliga nycklar.

Så fungerar den digitala låsenheten

Vård- och omsorgspersonal loggar in med ett personligt användarnamn och lösenord i en applikation i sin mobiltelefon som endast ger tillgång till digitala nycklar till de vård- och omsorgstagare som ska besökas under arbetspasset. Systemet för den digitala låsenheten registrerar sedan vem som låst upp eller låst dörren samt vid vilken tidpunkt.

Gränna och Ekhagen är först ut

Installation av de digitala låsenheterna beräknas kunna påbörjas hösten 2017. Först ut är Gränna och Ekhagen.

Inför installationen

Nedan finner du en länk till mer information inför installationen av nytt låsvred.