search
Sök
menu
Meny

Välfärdsteknik - digital teknik som ökar självständigheten

Välfärdsteknik underlättar för äldre eller för personer med funktionsnedsättning att bo hemma.

Under 2016 påbörjade socialförvaltningen ett projekt inom välfärdsteknik. Projektet går ut på att testa och införa modern digital teknik för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, aktiva och självständiga i hemmet.

Nu finns en visningslägenhet utrustad med den så kallade välfärdstekniken. Är du intresserad av att besöka lägenheten? Sökord Visningslägenhet