search
Sök
menu
Meny

Du behövs!

Fem personer som pekar mot dig.

Vi söker dig som är intresserad av andra människor och som vill göra en insats för en annan människa.

Här kan du läsa mer om hur du kan stödja en medmänniska.

Kontaktperson till barn och ungdomar

Att vara kontaktperson innebär att man är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom, oftast en kväll i veckan. Syftet kan vara att stärka självkänslan, bryta isolering eller hitta alternativa fritidsaktiviteter.

Kontaktperson till personer med funktionshinder

Om du har tid över och engagemang till att förgylla någons vardag, kan uppdraget som kontaktperson passa dig. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort intresse för andra människor.

Kontaktfamilj till barn och ungdomar

Att vara kontaktfamilj innebär att man som familj är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom. Man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och sin vardag en till två helger i månaden.

Familjehem till barn och ungdomar

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Jourfamilj till barn och ungdomar

En jourfamilj är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår.

Stödfamilj till barn med funktionshinder

En stödfamilj tar emot ett barn med funktionshinder i sitt hem ungefär en helg i månaden för att föräldrarna ska få avlastning. Som stödfamilj bör ni ha ett intresse av att skapa en relation som varar över längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Frivillig medarbetare inom äldreomsorgen

Som frivillig medarbetare inom äldreomsorgen kan du medverka till att skingra ensamhet och istället skapa gemenskap.