search
Sök
menu
Meny

Bli jourfamilj till barn och ungdomar

En jourfamilj tar emot akuta placeringar av framförallt ungdomar.

En jourfamilj är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår. Många ungdomar blir snart en del av familjens gemenskap.

Placeringstiden är från några dagar upp till 4-6 månader.

Jourhemmet erbjuds handledning enskilt eller tillsammans med andra jourhem.

Varför behöver barnet/ungdomen en jourfamilj?

Några syften med en jourhemsplacering är

  • att stadga upp den sociala situationen med skola och liknande
  • att hjälpa ungdomen med en fortsatt kontakt med familj och nätverk
  • att förbereda ungdomen inför återgång till familjen eller en familjehemsplacering
  • att vara en del i och tillföra utredningen värdefull information om ungdomen.

Ett jourhem vårdar barnet/ungdomen och samarbetar ofta med till exempel Barn och Ungdoms Psykiatriskamottagningen (BUP), skola och andra.
 
Ett jourhem blir till viss del normgivande genom att visa värderingar.

Ersättning

Jourfamiljen får ett arvode motsvarande hel- eller deltidslön delvis beroende på antal placerade barn. Ersättning för kostnader utgår.

Kontakt

Leif Åkerlund
Tfn 036-10 68 68