search
Sök
menu
Meny

Bli kontaktfamilj till barn och ungdomar

Som kontaktfamilj är ni ett regelbundet stöd för ett barn, en tonåring eller en hel familj.

En man, en flicka och en pojke med boll. 

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem och sin vardag någon gång i månaden. När barnet kommer på besök gör man vanliga saker. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

En viktig förutsättning är också att man är intresserad av andra människor och kan respektera deras bakgrund och integritet.

Kontaktfamiljsuppdraget kan pågå från barnet är litet ända upp i tonåren. Vanligast är att det rör sig om ett par års tid.

Vem behöver en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj erbjuds familjer som önskar stöd på olika sätt för sig själva och/eller för sina barn. Det kan gälla ensamstående föräldrar där umgänget med den andre föräldern inte fungerar eller familjer som inte har släkt i närområdet. Ibland är föräldrarna unga och behöver stöd i sin föräldraroll. Ensamstående föräldrar med svagt nätverk kan behöva den andhämtning som det innebär att få vara själv en helg i månaden.

De barn som får kontaktfamilj är oftast 3-12 år.

Hur blir man kontaktfamilj?

Om ni är intresserad av att bli kontaktfamilj fyller ni i en intresseanmälan som ni når via länken i högerspalten. Ni är även välkomna att skicka e-post eller ringa oss så skickar vi er en intresseanmälan med post.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en familjehemssekreterare. Då ges utförlig information om vad ett kontaktfamiljsuppdrag innebär och ni kan också passa på att ställa frågor.

Familjehemssekreteraren gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis och socialtjänst. Tillsammans pratar ni också om vilken ålder på barnet som passar bäst ihop med den egna familjen och hur ofta ni ska träffas.

En annan sak som tas upp under utredningen är familjens förväntningar på att vara kontaktfamilj. Kanske har familjen ett särskilt fritidsintresse som man gärna vill involvera ett kontaktbarn i. Under pågående uppdrag ges råd och stöd. Ni erbjuds att delta i utbildningar och föreläsningar.

Ekonomisk ersättning

När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan er och ansvarig socialnämnd. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter som ni faktiskt har.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete ni gör.

Ersättningen kan variera beroende på barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Jönköpings kommun.

Kontakt

Maria Hörling
Tfn 036-10 28 89