search
Sök
menu
Meny

Stiftelser för uppfinnare

Fonden har tillkommit genom Alexander Lagermans testamente. Utdelning sker i samråd med Svenska Uppfinnareföreningen.

Lagermanska fonden (Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för understöd till svenska uppfinnare inom mekanikens område)

Ändamål:

  • Uppfinningen är inom mekanikens område
  • Uppfinningen är inte allmänt känd och har nyhetsvärde
  • Uppfinnaren saknar medel för förverkligande av uppfinningen.

 Utdelning:

Lagermanska fonden har utdelning vart tredje år. Nästa utdelning sker år 2018

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare

Tfn 036-10 29 42