search
Sök
menu
Meny

Stiftelser för utdelning till föreningar i Gränna/Visingsö

Följande stiftelser finns tillgängliga att söka för behövande. Webbplatsen uppdateras löpande med information om ansökningstider.

Apotekare Hilmer Stjernströms fond

Bidrag delas ut till föreningar m. fl. inom f.d. Gränna stad enligt följande

  • till f.d. Gränna stads förskönande
  • eller för något allmännyttigt ändamål

Utdelning:

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping. Nästa ansökningsperiod är våren 2019.

Boije Hjertströms fond

Enligt donationsbestämmelserna ska utdelning ske till ändamål inom f.d. Gränna stad såsom "att tjäna stadsinnevånarna till trevnad och gagn", t.ex. bidrag till lek-och idrottsplatser eller till understöd av idrotts- och scoutrörelsen m.m.

Utdelning:

Boije Hjertströms fond har utdelning vart femte år. Nästa utdelning sker 2019.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare
Tfn 036-10 29 42