search
Sök
menu
Meny

Stiftelser för utdelning till föreningar i Jönköping

Följande stiftelser finns att söka för föreningar eller andra som verkar inom f.d. Jönköpings stad. Webbplatsen uppdateras löpande med ansökningstider.

1876-års Brännvinsbolagsfond

Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad allmännyttigt ändamål.

Utdelning:

1876-års Brännvinsbolagsfond har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Korsellska testamentsmedlen

Anslag utdelas till föreningar som uppfyller något av kriterierna nedan.
De belopp, som Jönköpings stad, på grund av detta testamente, kan komma att förfoga över, ska användas till för staden allmännyttiga ändamål, som inte finansieras av skattemedel. Ej heller får sådant ändamål på något sätt tillgodose någon viss politisk meningsriktning inom samhället. Rent ideella intressens befrämjande och understödjande av inom staden befintliga, frivilliga föreningar med humanitära syften må vid sådan användning vinna beaktande.

Utdelning:

Korsellska testamentsmedlen har utdelning vart tionde år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten. Utdelning sker nästa gång under år 2018. 

Makarna Carl Wennbergs donation

Anslag utdelas till

  • Välgörenhetsinrättningar
  • Åtgärder som gynnar sundhet och hälsovård
  • Främjande och underlättande för industri och handel
  • Anläggande och försköning av allmänna platser
  • Undervisningsåtgärder av alla slag

Utdelning:

Makarna Carl Wennbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Arvid Östbergs donation

Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad nyttigt ändamål.

Utdelning:

Arvid Östbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare

Tfn 036-10 29 42