search
Sök
menu
Meny

Stiftelser för utdelning till föreningar i Jönköping

Följande stiftelser finns att söka för föreningar eller andra som verkar inom f.d. Jönköpings stad. Webbplatsen uppdateras löpande med ansökningstider.

1876-års Brännvinsbolagsfond

Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad allmännyttigt ändamål.

Utdelning:

1876-års Brännvinsbolagsfond har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Korsellska testamentsmedlen

Bidrag delas ut till ideella intressen/föreningar i f.d. Jönköpings stad för allmännyttiga ändamål. Ideella föreningar med humanitära syften kan ha ett visst företräde. Bidrag kan ej delas ut till föreningar med politisk inriktning.

I ansökan ska det framgå vad bidraget ska användas till och även en beskrivning av er verksamhet.

Utdelning: Korsellska testamentsmedlen har utdelning vart tionde år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2028.

Makarna Carl Wennbergs donation

Anslag utdelas till

  • Välgörenhetsinrättningar
  • Åtgärder som gynnar sundhet och hälsovård
  • Främjande och underlättande för industri och handel
  • Anläggande och försköning av allmänna platser
  • Undervisningsåtgärder av alla slag

Utdelning:

Makarna Carl Wennbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Arvid Östbergs donation

Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad nyttigt ändamål.

Utdelning:

Arvid Östbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare
Tfn 036-10 29 42