search
Sök
menu
Meny

Stiftelser med utdelning till behövande

Följande stiftelser finns tillgängliga att söka för behövande. Webbplatsen uppdateras löpande med information om ansökningstider.

Disp. Bernhard Hays understödsfond

Bidrag delas ut till behövande män och kvinnor boende inom före detta Jönköpings stad med postadress Jönköping. Enligt donationsbestämmelserna har de företräde som varit i donatorns enskilda tjänst eller längre tid arbetat vid Jönköpings gamla tändsticksfabrik samt gamla trotjänarinnor.

Utdelning:

Ansökningsperiod oktober-november varje år. Ansökningsblankett finns under självservice eller kan beställas på tfn 036-10 51 40. Ansökan skickas till Jönköpings kommun, socialtjänsten, 551 89 Jönköping, senast andra fredagen i november.

Ellen Nyström-Mayerska fonden

Fonden vänder sig till äldre bildade kvinnor födda och bosatta i Jönköping med postadress Jönköping som har ett bestående ekonomiskt behov.

Utdelning:

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping. Nästa ansökningsperiod är våren 2019.

Ansökningsblankett finns under självservice.

Sociala samfonderna (Social samfond och Samfond för barn)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett stort antal fonder. Målgruppen för utdelning är personer som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella. Ett krav på att ansökan ska beviljas är att den som ansöker är folkbokförd i Jönköpings kommun.

Utdelning:

Ansökningar tas emot löpande men utbetalning sker två gånger per år: juni och december. Sista ansökningsdag andra fredagen i maj alternativt andra fredagen i november. Ansökningsblankett finns under självservice eller kan beställas på telefon 036-10 51 40. Ansökan skickas till Jönköpings kommun, socialtjänsten, 551 89 Jönköping. Fonden har mycket begränsade medel och kan inte bidra med större summor för t.ex. rekreationsresor.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare
Tfn 036-10 29 42