search
Sök
menu
Meny

God man, förvaltare och förmyndare

Den som är god man, förvaltare eller förmyndare kallas ställföreträdare. Människor i alla åldrar kan behöva hjälp av en ställföreträdare.

Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga.

Överförmyndarenheten kontrollerar att de som ska få uppdrag som god man eller förvaltare är lämpliga och sköter sedan löpande tillsyn i ärenden med godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. 

Aktuellt för dig som är ställföreträdare: Årsredovisning för 2017

Blanketter och anvisning hittar du under ”Överförmyndarenhetens blanketter”. En årsredovisning ska innehålla:

  • Årsräkning med sammanställning över inkomster och utgifter i original samt undertecknad med bläckpenna (blankett finns)
  • Redogörelse för ditt uppdrag som ställföreträdare (blankett finns)
  • Årsbesked och kontoutdrag från banken.
  • Bilagor/underlag för granskning.
  • Kvittenser från huvudman och/eller personal avseende eventuellt mottagna kontanter.

För att Överförmyndarenheten ska kunna granska årsräkningar för redovisningsåret 2017 påminner vi om hur viktigt det är att bifoga kompletta och korrekta underlag för granskning enligt vår anvisning som du hittar under ”Överförmyndarenhetens blanketter”.

Överförmyndarenheten har tidigare informerat om att blanketter för årsredovisning inte längre skickas ut. Blanketter finns istället under ”Överförmyndarenhetens blanketter” eller kan hämtas i receptionen på Kaserngatan 12, A6 samt på Kontaktcenter, Juneporten.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30

Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.