search
Sök
menu
Meny

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis innebär att överförmyndarenheten utfärdar ett bevis för, att en person bosatt i Jönköpings kommun inte har en förvaltare förordnad för sig.

För att kunna intyga att en person inte har förvaltare förordnad för sig behöver överförmyndarenheten en skriftlig begäran om förvaltarfrihetsbevis. 

När den skriftliga begäran har kommit in till överförmyndarenheten gör en handläggare en kontroll i enhetens register. Därefter tar handläggaren ut ett personbevis som stämplas och handläggaren intygar med sin underskrift att personen inte har förvaltare. Personbeviset skickas sedan till den som begärt det.