search
Sök
menu
Meny

God man för ensamkommande barn

Här kan du läsa om vad som gäller för godmanskap för ensamkommande barn.

Lag om god man för ensamkommande flyktingbarn trädde i kraft 1 juli 2005. Lagen innebär att det ska förordnas en god man för minderåriga barn som kommer till Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället för förälder, och saknar uppehållstillstånd.

Beslut om att förordna godmanskap och upphäva godmanskap fattas av överförmyndarnämnden. När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

Om du är god man för ett ensamkommande barn ska du:

 • Träda in i förälderns eller vårdnadshavarens ställe
 • Ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter
 • Biträda barnet vid Migrationsverkets utredning
 • Förvissa dig om att barnet har det bra och att dess behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt
 • Ha regelbunden kontakt med
  - barnet
  - hemmet där han/hon bor
  - socialtjänsten
  - det offentliga biträdet
  - Migrationsverket m.fl.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn kan du fylla i intresseanmälan här, under självservice.

Arvode

Arvode utgår för tillfället med 200 kronor per timme. Även viss kostnadsersättning kan förekomma.