search
Sök
menu
Meny

God man för ensamkommande barn

Just nu söker tusentals barn utan föräldrar asyl i Sverige. Ansvaret för de ensamkommande barnen delas av stat och kommun.

De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn ansvarar för deras boende och omvårdnad.

De barn som kommer till Jönköping är oftast mellan 14 och 17 år och kommer bl.a. från Irak, Afghanistan och Somalia. Under asylprocessen bor de på kommunens HVB-hem i Jönköping.

Lag om god man för ensamkommande flyktingbarn trädde i kraft 1 juli 2005. Lagen innebär att det ska förordnas en god man för minderåriga barn som kommer till Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället för förälder, och saknar uppehållstillstånd.

Beslut om att förordna godmanskap och upphäva godmanskap fattas av överförmyndarnämnden. När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

Att vara god man för ett flyktingbarn innebär bl.a.:

 • Träda in i förälderns eller vårdnadshavarens ställe
 • Ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter
 • Biträda barnet/ungdomen vid Migrationsverkets utredning
 • Förvissa sig om att barnet har det bra och att dess behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt
 • Ha regelbunden kontakt med
  - barnet
  - hemmet där han/hon bor
  - socialtjänsten
  - det offentliga biträdet
  - Migrationsverket m.fl.

Vill du läsa mer om vad uppdraget innebär kan du ladda ner överförmyndarenhetens informationsblad ”God man för ensamkommande barn”.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn kan du fylla i intresseanmälan här, under självservice.

Arvode

Arvode utgår för tillfället med 200 kronor per timme. Även viss kostnadsersättning kan förekomma.