search
Sök
menu
Meny

Ekonomisk redovisning som god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har oftast hand om en persons ekonomi. Det medför ett redovisningsansvar inför överförmyndarnämnden.

Den gode mannen ska då uppdraget påbörjas lämna en tillgångsförteckning över personens tillgångar och skulder per förordnandedagen.

Den gode mannen eller förvaltaren ska sedan före den 1 mars varje år lämna en så kallad årsräkning till överförmyndarnämnden. Av årsräkningen framgår tillgångarna vid årets början, inkomster under året, utgifter under året samt tillgångarna vid årets slut.

Vill du läsa mer om god mans eller förvaltares redovisningsskyldighet kan du ladda ner överförmyndarnämndens informationsblad ”God man och förvaltare”.