search
Sök
menu
Meny

Hyresavtal, rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta villkor finns upprättat i avtal eller regleras i lagstiftning.

En av dina skyldigheter är att betala hyran i tid.

  • Hyran betalas alltid i förskott och skall senast vara betald sista vardagen före varje kalendermånads början.
  • Hyresvärden har rätt att säga upp ett hyresavtal om den boende/hyresgästen inte betalar sin hyra.
  • Hyresrätten kan återfås om hyresskulden betalas inom tre veckor från det att uppsägning skett. I annat fall är hyresrätten förverkad.
  • Upprepade förseningar och slarv med hyresbetalningen kan utgöra grund för uppsägning. Även upprepade störningar kan utgöra grund för uppsägning.
  • Om hyresvärdens krav på betalning av förfallen hyra inte regleras kan värden uppmana den boende att avflytta på egen bekostnad
  • Hyresvärden kan, efter formellt betalningsföreläggande för obetalda hyror, begära den boende avhyst från bostaden genom kronofogdemyndigheten.