Att hantera svårigheter omkring ditt barn

Här finns råd för hur du som förälder kan vara ett stöd om ditt barn mår dåligt eller råkat illa ut, och vart du kan vända dig om du behöver extra stöd.

Alla barn och unga har behov av ett nära vuxenstöd. Ju yngre barnen är, desto större behov av närhet till föräldrar och andra vuxna, inte minst när du och din familj hamnar i svårigheter.

Även innan barnet har ett utvecklat språk är det värdefullt att prata med barnet om det som händer på ett anpassat sätt, efter ålder och mognad. Det är viktigt att finnas nära som förälder och bekräfta barnet. 

När ditt barn närmar sig tonåren vidgas kretsen där barnet umgås. Du och ditt barn är inte tillsammans lika mycket som tidigare. Och kanske är du ibland orolig för att något inte står rätt till, att ditt barn mår dåligt av något skäl. Men det finns hjälp att få.

Här tar vi upp några svårigheter som kan inträffa, och som påverkar hela familjen. Det är

mobbning och kränkningar bland barn och unga

oro och ångest

depression och självmordstankar, att agera som närstående vuxen

kriminalitet, när unga begår brott eller blir utsatta för brott

alkohol, droger och tobak bland unga

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Barnhälsovården
För små barn, upp till förskoleklass, kan du kontakta barnhälsovården.

Barnhälsovård, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsan
För barn i skolåldern - kontakta elevhälsan.

Elevhälsan på grundskola- och gymnasieskola. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70.

Barn- och ungdomshälsan, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: