Alkohol, droger och tobak bland unga

Här finns hjälpmedel för hur du som tonårsförälder kan stötta, finnas där och ge råd kring tobak, alkohol, narkotika och doping.

När det handlar om droger gäller det att du som förälder behöver vara tydlig och sätta gränser. Våga säga vad du tycker och vad du förväntar dig av din ungdom.

Oavsett ålder så har alla människor behov av närhet och omtanke. Visa att du bryr dig om din tonåring, lyssna på vad din ungdom tycker och tänker. Berätta att du finns där oavsett vad som händer. Ta för vana att prata med ditt barn så ofta du kan, det kan vara i bilen på väg till träningen eller när din ungdom kommer hem. Det är ofta de små stunderna som betyder mest i slutändan.

Ett bra sätt är att prata med andra föräldrar och komma överens om gemensamma rutiner och förhållningssätt.

Våga prata

Våga prata om tobak, alkohol, narkotika och doping hemma. En öppen och ärlig kommunikation hemma gör att din ungdom har det lättare att själv ta ställning och ta bra beslut.

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling är en verksamhet för dig i åldern 16-22 år och för din familj. Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Fältare

Har du en tonåring som behöver en vuxen att prata med eller behöver du som tonårsförälder någon att prata med? I Jönköpings kommun finns det fältare som arbetar mot olika skolområden.

Fältare, information för föräldrar

Elevhälsan

På ditt barns skola finns elevhälsa som kan stötta er i frågor kring ditt barn.

Elevhälsa - grundskola. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter.

Elevhälsa - gymnasieskola. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter.

Ungdomsmottagningen

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

När? När som helst, vid behov. Mottagningen har öppet vardagar kl 8-17.

Ungdomsmottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: