Depression och självmordstankar hos unga

Här finns information kring depression hos unga, hur du som förälder kan hjälpa vid misstande om suicidtankar och vart du kan vända dig för extra stöd.

Barn såväl som tonåringar kan vara nedstämda. Ibland handlar det om depression, där självmordstankar och självmordsplaner kan ingå. Beteendet hos unga ger inte alltid signaler till oss vuxna att vi behöver reagera. Men om du misstänker suicidtankar - våga fråga och agera.

Gränsen mellan nedstämdhet och depression kan vara svår att bedöma. Att vara nedstämd emellanåt är en del av livet. Men om det utvecklas till depression ska man söka hjälp. Unga reagerar inte alltid på samma sätt som vuxna vid depression. 

Om symtomen finns mer än två veckor - sök hjälp

Så här skriver Sjukvårdsrådgivningen, 1177: "Alla kan få en depression oavsett ålder. Men depressioner visar sig på olika sätt beroende på hur gammal man är. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan inte förstå och uttrycka sina känslor och tankar på samma sätt som en vuxen. Det gör att tecknen på depression delvis skiljer sig åt mellan barn och vuxna.

En av skillnaderna är att barn och tonåringar som är deprimerade inte alltid blir märkbart nedstämda. Det är vanligare att de i stället har mer av andra besvär, till exempel är irriterade och arga."

"För att det ska räknas som en depression ska barnet eller tonåringen ha haft flera symtom samtidigt i mer än två veckor. Hen ska ha haft besvären hela tiden, eller nästan hela tiden."

En mängd olika symtom kan vara tecken på depression.  Exempel på känslor är skuld/skam, ilska, mycket trötthet, apati, brist på energi. Fysiska symtom kan vara huvudvärk, magont, illamående, värk.

Det kan också yttra sig i svårigheter att koncentrera sig, planera och ta beslut, problem med kamrater, förändrad aptit och sömn, skolfrånvaro, försämrade skolresultat, oro, klängighet, irritation, förändrad lek, självdestruktivitet. 

Hos tonåringar kan en del av symtomen tillhöra tonårsutvecklingen. Men det är bra att vara observant på om din tonåring har flera symptom samtidigt, och som varar mer än två veckor.

Du kan hjälpa vid depression och självmordstankar hos unga

Som förälder, vän eller anhörig kan du göra mycket för att hjälpa.

  • Våga fråga ”Hur mår du?”
  • Var ihärdig med att visa att du bryr dig. Du kommer inte att få ett välkomnande leende, men stå på dig! Låt inte barnet/ungdomen dra sig undan.
  • Fråga rent ut ”Har du några jobbiga tankar?”, ” Har du några tankar på liv och död just nu?”
  • Lyssna utan att döma, ge råd eller visa din egen rädsla.
  • Gör ingen egen bedömning - överlåt det till sjukvårdskunniga.
  • Om den du pratar med berättar att hen har tankar på döden, fråga om hen planerat hur det ska gå till. Om det finns planer - ring 112 och åk till barn-och ungdomspsykiatriska akuten, omedelbart.
    Berätta att du ska hjälpa och att det finns lösningar.
  • Ta hjälp av vården. I ett mindre akut skede - kontakta vårdcentral, barn-och ungdomshälsan, elevhälsan, eller barn-och ungdomspsykiatrin.
  • Vänta inte!

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Barnhälsovården
För små barn, upp till förskoleklass, kan du kontakta barnhälsovården.

Barnhälsovård/familjecentral, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsan
För barn i skolåldern - kontakta elevhälsan.

Elevhälsan på grundskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Elevhälsan på gymnasieskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Ungdomsmottagningen
För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

När? När som helst, vid behov. Mottagningen har öppet vardagar kl 8-17.

Ungdomsmottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-241 10 30.

Barn- och ungdomshälsan, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatrin
BUP är för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Som vuxen kan du söka hjälp för barn som du har ansvar för. Barn och unga kan själva söka hjälp direkt. Tfn 010-241 10 30.

När? Vid allvarligare psykiska besvär. Ring för rådgivning.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Hit kan du vända dig för hjälp - 1177.se, Vårdguiden Länk till annan webbplats.