Kriminalitet, brott bland unga

Här hittar du information kring kriminalitet hos unga, hur du kan sötta om ditt barn blivit utsatt för brott och vart du kan vända dig om du behöver extra stöd.

Som åldersgrupp är tonåringar den mest brottsaktiva gruppen. Många tonåringar begår något enstaka brott under tonårstiden, medan ett litet fåtal är mycket brottsaktiva, och ännu färre fortsätter i kriminalitet i vuxen ålder.  

Misstänkt för brott

De vanligaste brotten bland unga är skadegörelse, stölder och narkotikabrott. När en person som är 15–17 år misstänks för att ha begått ett brott gäller en särskild lagstiftning, och rättsprocessen ska gå extra snabbt. Påföljderna för unga kan vara:

 • ungdomstjänst
 • ungdomsvård
 • ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst
 • sluten ungdomsvård
 • straff som motsvarar straffet för vuxna, t.ex. böter

Den som begår ett brott är i regel skyldig att betala skadestånd, dvs. ersättning för de skador som brottet orsakat. Frågan om skadestånd prövas oftast av domstolen i samband med rättegång. 

Ung och utsatt för brott

Både svenska och internationella undersökningar visar att ungdomar är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. Unga utsätts ofta för våld och hot. Generellt antas att deras benägenhet att anmäla brott till polisen är mindre, och att det finns ett mörkertal.

Polisanmälan - förutsättning för dom
För att den som har begått ett brott ska kunna dömas behöver brottet anmälas till polisen och att den misstänkte är minst 15 år. Är du osäker på om du eller ditt barn faktiskt ska anmäla? Är ni osäkra på om det räknas som ett brott? Då kan det vara bra att ringa till polisen på tfn 114 14.

Ung och utsatt för brott
Att vara ung och utsatt för ett brott väcker många känslor, och frågor. "Varför just jag?”, “Vad innebär det att vittna?” och “Vad händer nu?”. En följd kan bli sömnsvårigheter, svårt att koncentrera sig och dålig aptit. Känslor som otrygghet, rädsla, skam, skuld och ilska är vanliga.

När ett brottsutsatt är under 18 år och har polisanmält brottet, så ska polisens förundersökning ta högst tre månader. Vid grövre brott - som exempelvis vålds- och sexualbrott - kan ett eget målsägarbiträde tilldelas den unge som stöttar hen genom processen. Frågan om eventuellt skadestånd prövas oftast av domstolen.

Såhär kan du vara stöd för ditt barn som blivit utsatt för brott
Du som vårdnadshavare är otroligt viktig för din tonåring om hen blir utsatt för ett brott. För många unga är vårdnadshavaren den största tryggheten i en situation som är ny och skrämmande.

Bra saker att säga till ditt barn
Jag är glad att du berättar detta för mig.
Hur kan jag hjälpa dig att känna dig tryggare?
Jag älskar dig.
Jag är stolt över dig.
Jag är ledsen för det som hänt.
Jag tror på dig.
Jag stödjer dig i dina beslut.

Att tänka på när du pratar med ditt barn som blivit utsatt för brott

 • Behålla lugnet.
 • Försök upprätthålla vardagsrutiner i familjen.
 • Informera ditt barns närmaste omgivning om händelsen, exempelvis skolan eller idrottsklubben. Prata med ditt barn och kom överens om vad som ska sägas till andra – och hur det ska sägas.
 • Ditt barn är medveten om dina reaktioner och påverkas av dem.
 • Fokusera på barnets behov.
 • Undvik att döma.
 • Lyssna bara – låt ditt barn gråta och försök inte ha svar på allting eller komma med råd.
 • Bekräfta barnet med att säga att det som hände var hemskt och att du är ledsen att det hände.
 • Uppmuntra ditt barn att prata om hur hen känner, men tvinga inte.
 • Acceptera att ditt barn kanske beter sig annorlunda, men sätt tydliga gränser. Exempelvis kan tonåringen uttrycka mycket ilska, men det är inte okej att bli våldsam mot andra eller förstöra saker.
 • Ge barnet tid att komma över händelsen.
 • Hjälp ditt barn att se och samla sina egna resurser – familj, vänner, lärare och andra som kan vara ett stöd.
 • Du har rätt att sätta gränser. Du kan säga ifrån när du inte orkar prata om händelsen. Det betyder inte att du är en dålig förälder!
 • Du som anhörig kan också få stöd.

Att vittna

I Sverige gäller vittnesplikt. Det betyder att den som blir kallad som vittne till en rättegång är skyldig att närvara och vittna.

Vittnet bidrar till att hjälpa domstolen att döma rätt. Det man känner till
kan vara viktigt och ha betydelse för domstolens beslut. Många som ska vittna känner obehag inför besöket i domstolen. Man kan känna sig nervös och ha många frågor. På många domstolar finns särskilda personer som kallas vittnesstöd. Du som är under 21 år kan kontakta stödcentrum för unga brottsutsatta och unga vittnen för att få stöd och information.

Stödcentrum för unga brottsutsatta och unga vittnen

Stödcentrum för unga brottsutsatta och unga vittnen

Stödcentrum vänder sig till personer upp till 21 år, som blivit utsatta för eller bevittnat brott samt deras vårdnadshavare. Brottet behöver inte vara polisanmält. Stödcentrum kan erbjuda ungdomar och vårdnadshavare bearbetande samtal, praktisk hjälp och information, till exempel:

 • att beskriva vanliga reaktioner efter ett brott 
 • förklara hur en förundersökning hos polisen går till
 • göra studiebesök på tingsrätten
 • närvara vid en eventuell rättegång.

Den unge och/eller vårdnadshavaren kan själva kontakta Stödcentrum, men det är också vanligt att exempelvis polisen eller skolan hjälper till med den första kontakten. Stödcentrum erbjuder även stöd till anhöriga.

Stödcentrum för unga brottsutsatt och unga vittnen

Medling

Om du som vårdnadshavare har ett barn som begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan medling vid brott vara aktuellt. Medling vid brott är ett frivilligt möte mellan den som varit utsatt för brott och den som har begått brottet.

Syftet med medling är att båda parterna får berätta om sina upplevelser av och efter själva brottshändelsen. Syftet är att brottsutsatt ska bli stärkt i läkningsprocessen och gärnings­personen ska få möjlighet att ta ansvar för vad hen gjort.

Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare. Det går bra att ta med sig en vårdnadshavare eller annan stödperson till mötet om det känns tryggt. Innan medlingen hålls enskilda för­möten med parterna där man går igenom brottshändelsen och får mer information om medling, för att lättare kunna ta ställning till om hen vill gå vidare. Även vid förmötet får en vårdnadshavare eller stödperson närvara.

Brottet behöver inte vara polisanmält för att en medling ska kunna genomföras. Personen som har begått brottet ska vara under 21 år för att medling ska vara aktuellt. Den som har begått brottet ska ha erkänt brottet helt eller delvis. Medling ersätter inte eventuell rättegång.

Medling vid brott

Senast granskad/publicerad: