Oro och ångest bland barn och unga

Här finna råd kring oro och ångest bland barn och unga, hur du som förälder kan hjälpa till och vart du kan vända dig om du behöver extra stöd.

Ett ledset barnsom håller händerna framför ansiktet.

Ångest kan vara en mycket stark känsla av oro, rädsla eller obehag. Den kan bero på många olika saker. Barn kan tillfälligt ha rädslor för något, som går över av sig självt.

Det finns två tydliga kännetecken för hur tankarna påverkas vid oro:

  • Man överskattar sannolikheten att det man är rädd för kommer att hända
  • Man underskattar sin egen förmåga att hantera situationen om faran inträffar.

Du kan vara första hjälpen för ditt barn

Oavsett vilken grad av rädsla ditt barn upplever är det viktigt att försöka förstå och bekräfta barnets känsla, och försöka vara ett bra stöd. Ångesten kan visa sig som gråtattacker, sömnproblem, att barnet är tystare än vanligt osv.

När barn har ångest vet de ibland inte om det finns anledning att vara rädd eller inte, men upplevelsen är ändå stark.  Som förälder kan du försöka hjälpa barnet att berätta och uttrycka vad rädslan handlar om. Visa gärna att du själv inte tycker att det är farligt. På det sättet kan barnet förstå skillnaden mellan upplevelse och verklighet. Du kan hjälpa barnet att gradvis träna på att möta och utsättas för det som skrämmer.

Tänk gärna på att ge uppmärksamhet åt ditt barn eller din tonåring, när hen visar mod i en situation, som du vet är en ansträngning.

Att hålla i vardagsvanorna och försöka tillbringa lite extra tid tillsammans kan göra det lättare för både yngre barn och tonåringar att börja berätta mer om orsakerna till sin rädsla, och det kan också öka tryggheten.  

Olika orsaker till ångest

Ångest kan ha många olika orsaker, och ta sig olika uttryck. Du kan få mycket mer fakta under rubriken Länkar här på sidan.

Här finns också  kontaktuppgifter för rådgivning, och boktips. 

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du når oss via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Barnhälsovården
För små barn, upp till förskoleklass, kan du kontakta barnhälsovården.

Barnhälsovård/familjecentral, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsan
För barn i skolåldern - kontakta elevhälsan.

Elevhälsan på grundskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Elevhälsan på gymnasieskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Ungdomsmottagningen
För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

När? När som helst, vid behov. Mottagningen har öppet vardagar kl 8-17.

Ungdomsmottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-241 10 30.

Barn- och ungdomshälsan, på 1177.se Länk till annan webbplats.


Boktips, om ångest

  • Martin Forster: "Jag törs inte men gör det ändå. Om barns välmående och självkänsla". Natur & Kultur, 2013 
  • Liv Svirsky: Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga. Gothia, 2012     
  • Per Carlbring, Åsa Hanell: "Ingen panik. Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi". Natur & Kultur, 2011

Senast granskad/publicerad: