Här hittar du stöd för hur du som förälder vårdar relationen till ditt barn. Här finns boktips och kontaktuppgifter om du behöver extra stöd och goda råd.

Relationen mellan barn och förälder är grunden för ett gott vardagsliv. I början är det den trygga anknytningen som är i fokus. I din roll som förälder ingår fostran, närhet och tid tillsammans, konflikthantering och att släppa taget. Relationen förändras, men finns där hela livet.

En bra relation mellan barn och förälder betyder mycket. I en familj med öppenhet och tillit är det enklare att gemensamt upprätthålla goda vardagsvanor, hantera stress och klara andra utmaningar.

Föräldraskapet består av två delar, relationer och uppfostran. Båda delar är viktiga, och det måste råda balans. Om barnen har tillit till föräldrarna, så går det lättare att uppfostra.

Det nyfödda barnet får mycket tid nära dig som är förälder. Tiden som ni tillbringar tillsammans förändras förstås med åren. Men det betyder inte att tiden är oviktig när barnen blir tonåringar. Relationen förändras, men är fortfarande betydelsefull.

Så här skriver länsstyrelsen i Örebro län om relationen förälder - barn:
”Den typiska föräldern existerar inte. En förälder kan vara frisk eller sjuk, ung eller gammal, biologisk eller bonus, med god eller skral ekonomi, med svenska eller tigrinja som modersmål. De är alla lika betydelsefulla för sina barns utveckling.”

Rollen som förälder kan se olika ut. Med förälder kan man se en vuxen person som har eller har haft ett långsiktigt omvård­nadsansvar för ett barn. Det kan vara barnets biologiska förälder eller andra viktiga vuxna - helt enkelt omsorgsgivare.

Här hittar du sidor om

Anknytning och samspel

Att värna relationen förälder - barn genom att tillbringa tid tillsammans

Ofrånkomliga konflikter och hur du kan hantera dem

Integritet och allas rätt att vara sig själva.

Här kan du få råd, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du når oss via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Familjecentralen - för dig med barn 0-6 år
I Jönköpings kommun finns 10 familjecentraler, där barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola samverkar kring familjen.

Familjecentraler i Jönköpings kommun

Boktips, om relationen mellan förälder och barn

  • Ingegerd Gavelin. "Att möta sitt barn och sig själv. En bok om föräldraskap". Nomen, 2016
  • Jesper Juul. "Ditt kompetenta barn - på väg mot nya värderingar för familjen". Bonnier Fakta, 2018
  • Jesper Juul. "Din kompetenta familj" Bonnier Fakta, 2018

Senast granskad/publicerad: