Att hantera konflikter med ditt barn

Här får du som förälder råd om hur du kan hantera konflikter mellan dig och ditt barn. Här finns boktips och kontaktuppgifter för dig som behöver extra stöd.

Att vara förälder innebär mycket. En av de svårare delarna är kanske att säga nej, och att göra det på ett sätt som barnet förstår. Att vara en bra förälder innebär också att göra barnets besviket ibland. Barnet behöver lära sig vilket handlingsutrymme det har, utifrån ålder och mognad.

Förlåt. Bild från Rädda Barnen

Bild från Rädda Barnens handbok "Tryggt föräldraskap"

Lagom nivå av förväntningar

Vilka förväntningar har du på ditt barn? Har du funderat på att de kanske är för höga? Barn behöver känna att de lyckas, mer än de misslyckas. Om vi som vuxna avstår från tjat, och istället förstärker det som är positivt så är mycket vunnet.

Du kan också fundera över era rutiner. Barn älskar rutiner - de skapar en trygg grund, och är ett stöd i barnets förståelse av vad de förväntas göra. Prata gärna om morgon- eller kvällsrutiner, och lyssna på vad barnet vill. Kanske kan ni hitta en mysig kvällsvana som barnet tycker om? Kanske kan morgnarna fungera smidigare med någon liten ändring i rutinerna?

När konflikten är ett faktum

Ibland blir det ändå bråk i familjen, kanske för att stress eller trötthet minskar tålamodsreserven. Det allra viktigaste för dig som förälder är att behålla ditt lugn.

 • Försök andas lugnt och prata utan att höja rösten. Om det är svårt så gå därifrån en stund.
 • När du lyckas hålla dig lugn lär du ditt barn att konflikter kan hanteras, att man kan sätta ord på känslor,
 • Lyssna på barnet, och försök förstå barnets tankar. Att tjata eller säga emot är ingen idé, medan bråket pågår.
 • Avledning kan också vara effektivt - att försöka bryta upp situationen genom att prata om något annat, kanske något som ni  bestämt att göra.
 • Om du tappat humöret och ångrar dig, tveka inte att säga förlåt!

Reflektioner mellan bråken

För att undvika onödiga konflikter kan du fundera på

 • vad är det som startar bråket?
 • hur agerar du när det blir bråk?
 • hur agerar du efter bråket?

Positiva uppmaningar kan ersätta tjat

Barn gör så gott de kan. Om de inte gör som du säger, så kan det bero på att situationen helt enkelt inte är begriplig för dem.

"Mer uppmuntran är bästa metoden för att slippa tjata". Så skriver författaren Martin Forster i sin bok "Fem gånger mer kärlek". När det blir bråk kan du använda olika strategier, och lära dig hur och när. Att ge barnet mindre uppmärksamhet under bråket, att använda beskrivande uppmuntran, avledning osv. är användbara strategier. 

Positiva uppmaningar fungerar även för större barn och tonåringar. Sluta inte uppmuntra  ditt barn när hen blir äldre.

Beröm ditt barns ansträngningar

Det är lätt hänt att berömma ett bra resultat, men egentligen är det ansträngningen som ska uppmuntras. Försök vara konkret när du ger beröm - det visar att du verkligen sett, hört och förstått barnets utmaning.    

Att välja och fullfölja strider

Under perioder kan det vara väldigt många vardagliga saker som barn och föräldrar inte är överens om. Men det gäller för dig som förälder att välja dina krig. När du väl valt, så fullfölj dem, och ge inte efter.

Källor: Martin Forster, Fem gånger mer kärlek. 
Rädda Barnens handbok Tryggt föräldraskap.

Tips för att minska antalet konflikter

 • tydliga regler
 • gemensam problemlösning
 • tid tillsammans
 • positiv uppmärksamhet
 • uppmuntran
 • positiva uppmaningar

Här kan du får rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Familjebehandling
Familjebehandling finns för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-15 år som vill ha hjälp med:

 • Kommunikation och samspel
 • Rutiner och struktur
 • Konflikthantering och gränssättning
 • Att stärka relationer i familjen
 • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Familjebehandling

Ungdomsbehandling
Ungdomsbehandling är en verksamhet för ungdomar i åldern 16-22 år och familjer. Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Boktips, om konflikter

 • Martin Forster, "Fem gånger mer kärlek". Natur & Kultur, 2017
 • Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman. "Barn som bråkar: Att hantera känslostarka barn i vardagen", Natur & Kultur, 2015
 • Kristina Hofsten, Malin Alvén. "Trotsboken". Norstedts, 2015
 • Jesper Juul. "Men fatta då! Tonåringar i familjen". Bonnier Fakta, 2012
 • Lisa Mannberg. "Lek i stället för bråk: 64 lekar för att förenkla vardagen med barn". Type and Tell, 2016 

Senast granskad/publicerad: