Tid tillsammans i familjen

Här finns tips för hur du skapar meningsfull tid tillsammans med ditt barn, oavsett ålder.

barn och förälder leker, illustration.

För att bygga och bevara relationen med ditt barn behöver ni tillbringa tid tillsammans. När, var och hur är upp till varje familj. Det viktiga är att hitta stunder för trygghet och närhet.

Ditt barn vill och behöver vara tillsammans med just dig, som är förälder. Du är den viktigaste personen i barnets liv. Relationen bygger ni tillsammans, när du som vuxen aktivt ägnar tid åt barnet.

Närhet, lek och prat med små barn

För små barn räcker det att vara nära, leka och prata. Trygghet och tröst betyder mycket. Pröva gärna att ha en liten stund tillsammans varje dag, på barnets villkor. 

Uppmuntran och stöd till barn i skolåldern

Lite större barn börjar skapa sin självbild, och du kan bidra till att den blir positiv. Ditt barn gör som du gör. Hur agerar du gentemot andra? Är du vänlig, respektfull? Visar du ibland känslor och beteenden som du inte vill att ditt barn ska efterlikna? Uppmuntra och stötta ditt barn, och visa att du bryr dig om. Men låt barnet försöka komma fram till slutsatser och lösningar själv också. Barn behöver träna förmågan att hantera situationer kring kompisar, samarbete m.m. 

Lyhördhet och lite gränser för tonåringen

Tonåringen är på väg att bryta sig loss, och bli vuxen. För många är det ingen jämn och enkel väg, utan snarare fylld av tvära kast. Gradvis testar de gränser, men har fortfarande svårt att förstå konsekvenserna ibland. Du som förälder är fortfarande mycket viktig, och behöver både sätta gränser och finnas som stöd. Du kan fortfarande vara en delaktig och omtänksam förälder. När din tonåring sällan är hemma, eller ens pratar med dig - se till att ändå göra något tillsammans, håll i och håll ut. Du behövs.

Senast granskad/publicerad: