Föräldrastöd på Barn- och ungdomshälsan

Här hittar du som förälder kontaktuppgifter om du behöver extra stöd kring ditt barn gällande konflikter, skolgång, psykisk ohälsa eller andra frågor.

  • Hamnar du i ständiga konflikter med ditt barn/ungdom?
  • Är du orolig över ditt barns/ungdoms skolgång eller umgänge?
  • Upplever du att du inte räcker till som förälder och vill tala med någon?

Hit kan du vända dig för behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium.

Barn- och ungdomshälsan finns kuratorer, psykologer och barnsjuksköterska som erbjuder:

  • rådgivning och information
  • stödsamtal
  • psykologbedömning
  • föräldragrupper

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Barn- och ungdomshälsan
Huskvarna Vårdcentrum
Jönköpingsvägen 19, Huskvarna
Tfn 010–241 10 30