När familjen förändras

Här finns råd och tips för hur du som förälder kan hjälpa ditt barn att hantera förändringar i familjen. Från nytt syskon till separationer och sorg.

Förändringar i familjen kan vara att få tillökning i familjen, separationer, bonusfamiljer, sorg och många andra situationer.

Som förälder är det viktigt att du försöker visa dig lugn, lyssna in ditt barn och acceptera att det kan vara en svår tid för er alla i familjen. När det sker förändringar i familjen, så tar det mycket energi av er alla. Barnets reaktion kan vara att bli extra trotsig, svårtröstad och arg.

Försök som förälder att tänka på att detta kommer att gå över och att det så småningom kommer stabiliseras. Ni kommer att hitta fram till nya rutiner och en ny form av vardag. Detta är också en del av livet, att lära sig bemästra svårigheter, vilket barnet kommer att lära genom dig som förälder. Om du som mamma eller pappa kan hålla dig lugn och kanske bryta ner situationen i mindre delar för att göra det hela mer hanterbart, så kommer även ditt barn att göra så när det ställs inför egna svårigheter i framtiden.

De förändringar vi tar upp här är

att få syskon

att separera som förälder, din föräldraroll i skilsmässa

att börja förskolan, inskolningen

sorg i nära relationer.

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Familjecentralen
Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-5 år.

Familjecentraler

Familjerätten
Med utgångspunkt från barnets behov stödjer familjerätten barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det kan handla om

  • Vårdnad, boende och umgänge
  • Faderskaps- och föräldraskap
  • Adoption
  • Namnärenden

Familjerätten

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: