Barn i separation och skilsmässa

Här kan du som förälder få råd om hur du på bästa sätt hjälper ditt barn hantera en separation mellan dig och din partner.

En separation eller skilsmässa är ofta svår, både för vuxna och barn. Som förälder behöver du samarbeta med din partner kring barnen – så gott det går. 

För många innebär skilsmässa en kris, som kan ta tid att bearbeta. Det kan gälla både vuxna och barn. Om du befinner dig i en fas där skilsmässan är ett faktum, eller om du funderar på separation, så kan du få hjälp med familjerådgivning via kommunen. Känslorna efter en separation kan vara svåra att hantera. Som förälder behöver du även ta hänsyn till barnen - att de får veta, utifrån ålder och mognad, det de kan behöva.

Beroende på hur situationen blir för barnen, så kan de ha många olika tankar och frågor. Om de upplevt skilsmässor tidigare så kan det påverka deras reaktioner. Var noga med att berätta att skilsmässan inte beror på barnet. Många barn känner skuld i samband med uppbrott.

Förbered både dig och barnet på en period av förändringar, och att hitta nya rutiner i vardagen. De rutiner som kan fortsätta kan vara värdefulla, men också nya rutiner som ni skapar tillsammans.

Vill du läsa mer? Här följer några boktips för barn, ungdomar och vuxna.

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du når oss via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Familjerätten
Med utgångspunkt från barnets behov stödjer familjerätten barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det kan handla om

 • Vårdnad, boende och umgänge
 • Faderskaps- och föräldraskap
 • Adoption
 • Namnärenden

Familjerätten

Boktips för barn vid skilsmässa

 • Eva Uddling och Gunilla Kvarnström: "Bo HÄR och Bo Där". Rabén & Sjögren 2002
 • Inger Lindahl: "Pappa kommer". Alfabeta 2004
 • Jennie Persson, Elin Lindell. "Vilken vecka!? När föräldrarna skiljer sig". Natur & Kultur, 2014
 • Nina Ljungberg, Anna Persson. "Mina föräldrar skall skiljas". Idus Förlag, 2014

Boktips för ungdom

 • Eva Swedenmark: "Frusna ögonblick". Opal 2005
 • Eva Swedenmark: "Man överlever, jag lovar". Alfabeta 2005

Boktips för vuxna

 • Anna Bjerkesjö: "Att leva med andras barn". Prisma 2005
 • Mats Klasson: "Handbok för separerade föräldrar". Informationsförlaget, 2005 
 • Bente och Gunnar Öberg: "Skiljas men inte från barnen". Natur och Kultur 2000

Senast granskad/publicerad: