Börja förskolan, inskolning

Här får du som förälder råd om hur du kan bidra till att inskolningen på förskolan blir en trygg och positiv upplevelse – både för ditt barn och för dig själv.

Många föräldrar känner en viss oro inför att lämna sitt barn på förskolan, efter att ha haft barnet nära sig större delen av tiden. Om du tror att ditt barn får svårt att vara utan dig i flera timmar varje dag, så träna gärna med hjälp av släkt och vänner, om det är möjligt. Du kan också besöka förskolan eller dagbarnvårdaren i förväg, så att ni får bekanta er med miljö och personal.

Tänk också på att...

  • Prata positivt om förskolan. Prata med barnet om roliga saker man får göra, om nya kompisar osv.
  • Lita på att det blir bra. Prata med personalen om sådant som du tror att de behöver veta om ditt barn.

Hantera din oro, genom besök och frågor

Känner du oro inför inskolningen? Kontakta gärna förskolan och be att få komma dit, för din egen skull. Träffa personalen, fråga hur inskolningen går till och hur rutinerna ser ut. Fråga om det du oroar dig för - kanske kan du få svar direkt som gör att oron försvinner. 

Korta avsked

Om du som förälder upplever att det är svårt att lämna ditt barn, som kanske är ledsen, så förbered dig och planera hur du ska göra. Visa inte barnet att du blir berörd. Ta ett kort avsked, vinka och gå därifrån. Oftast kan personalen distrahera barnet, och allt är bra efter en liten stund. Ring gärna om du har svårt att släppa tankarna på det. Om det fortsätter att vara svårt över tid, så prata med personalen om hur situationen vid lämning ska bli bäst.

En ny fas för familjen!

Förskolestarten är en ny fas i ditt och ditt barns liv. Det innebär nya möjligheter, nya kontakter och nya upplevelser. Du får se ditt barn utvecklas och lära sig, med hjälp av förskolans pedagoger. Som förälder är du viktigast i ditt barns liv, och kan ge trygghet och närhet som kompletterar den stimulans som barnet helt naturligt börjar få i andra miljöer.

Några tankar till...

  • Trygghet är det viktigaste. Om du känner dig trygg så märker ditt barn det. Försök vara lyhörd för vad ditt barn verkar behöva under inskolningen. Barnet kommer i sin egen takt att intressera sig mer och mer för förskolan – personalen, de andra barnen, nya lekmiljöer osv.
  • När du hämtar ditt barn, så fråga gärna hur dagen varit. Det är bra om du går in på avdelningen och hämtar barnet i lugn och ro.
  • Prata med personalen – beröm dem, ta upp frågor, berätta vad ditt barn tycker om eller kanske har svårt med. En öppen kommunikation underlättar för alla.

Senast granskad/publicerad: