Få syskon

Här kan du som förälder få råd kring nytillskott i familjen och hur du kan hjälpa ditt barn att vänja sig vid att få ett syskon.

När ett syskon är på väg är det en speciell upplevelse för hela familjen. För dig som förälder är det stor skillnad mot första graviditeten, och ändå är mycket likt. För syskon kan det vara omtumlande - men det måste inte vara det.

Det är vanligt att föräldrar oroar sig en del inför syskonets ankomst. Dels för att äldre syskon ska känna sig bortstötta. Dels att det ska uppstå rivalitet och svartsjuka. Det är bra att vara uppmärksam och medveten om att sådana känslor kan uppstå, men som förälder kan du göra mycket för att hantera situationen, om den uppstår.

Den allra första tiden med nyfödd och syskon

Den första tiden med den nya bebisen är ofta rörig. Den nya familjemedlemmen tar mycket tid och uppmärksamhet i anspråk, och det tar också tid att hitta nya rutiner. Dela gärna upp familjen ibland. Kanske kan äldre syskon vara tillsammans med den ena föräldern, släktingar, kompisars familjer eller andra? Då kan en förälder få egen tid med den nyfödda.

Fundera på om äldre syskon ska vara på förskolan en del, även de första tio dagarna när kanske två föräldrar är hemma. Vad tror ni själva blir bäst för både barn och vuxna?

Även sömnen påverkas med en bebis i familjen. Försök hitta rutiner som gör att alla får sova ut emellanåt, t.ex. turas om att sova i samma rum som bebisen, om det är möjligt.

Syskons reaktioner

Reaktionerna från äldre syskon kan variera. En del påverkas mycket, och behöver extra närhet och trygghet från föräldrarna. Andra tar det med ro. Små barn kan ge bebisen lite tjuvnyp, medan lite äldre syskon kanske är trotsiga eller tar avstånd från föräldrarna. De kan också återgå till bebisbeteende, att försöka få närhet på det sättet.

Syskonens reaktioner kan bero på svartsjuka, men måste inte vara det. De kanske helt enkelt saknar uppmärksamheten som de haft tidigare. Då hjälper det att göra saker tillsammans, där syskonen känner sig uppmärksammade. Det kan vara enkla saker som en cykeltur med fika, att se en film tillsammans, leka tillsammans. Närhet och trygghet är bästa botemedlet mot reaktionerna.

Att hjälpas åt med bebisen

Låt gärna de äldre syskonen vara med i omvårdnaden om bebisen. Visa att alla i familjen hjälps åt, efter förmåga. Även små barn kan hjälpa till att hämta saker, vara med vid påklädning osv. Bekräfta syskonen när de hjälper till, och låt dem förstå att de är betydelsefulla, även för bebisen.

Syskon som fortfarande är riktigt små ska inte lämnas ensamma med bebisen. Syskonen kan vara hårdhänta eller översvallande utan avsikt, helt enkelt för att motoriken inte utvecklats än. Berätta och visa att bebisar ska hanteras med varsamhet - syskonen kan omöjligt förstå det av sig själva.

Källa: Malin Bergström. "Lyhört föräldraskap"

Familjecentral

Här kan du får rådgivning, stöd och hjälp

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Familjecentralen
Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-5 år.

Familjecentraler

Boktips, om att få syskon

  • Malin Bergström. "Lyhört föräldraskap". Bonnier Fakta, 2013

Senast granskad/publicerad: