Barn pratar om sina framtidsplaner

Niklas pratar med barn om hur de ser på framtiden och vad de ska bli när de blir stora.