search
Sök
menu
Meny
Sök
Sex barn ligger i en ring på en matta och pusslar.

Hjälp ett barn till ett tryggare liv

Har du barn eller ungdomar i din omgivning som du känner oro för? Känner du ett barn som har en familjemedlem som dricker för mycket?

Du kan göra skillnad för ett barns liv. Familjebehandling erbjuder stöd för barn mellan 6-15 år, där användande av alkohol eller droger hos en vuxen i familjen fått negativa konsekvenser för barnet.

I våra grupper får barn möjlighet att prata om sina upplevelser och få förklaringar som
kan hjälpa dem att förstå sin livssituation.

För anmälan och frågor om barngrupp mejla till barngrupper@jonkoping.se
För frågor om övriga stödinsatser, kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp som du
når på telefon 036-10 50 00. Besök hos oss är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Läs mer om grupper för barn och ungdomar

Publicerad: