Hur upplever barnen det när vuxna omkring dem dricker?

Hur blir vuxna när de dricker alkohol? I filmen får barnen själva svara på den frågan.