Vägledande samspel för tonårsföräldrar

Välkommen till föräldraprogrammet vägledande samspel för tonårsföräldrar. Programmet utgår från den unika relation som just du och din tonåring har och fokuserar på ert positiva samspel.

Vi vet att tonårstiden kan vara en utmaning såväl för dig som förälder som för ditt barn. Tonåringen ska utveckla sin identitet, befinner sig på nya arenor och får en mängd nya intryck. Den del i livet som är en förberedelse för din tonårings kommande vuxenliv kan innebära både oro, osäkerhet och en känsla av att inte räcka till.

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från den unika relation som just du och din tonåring har och fokuserar på ert positiva samspel. För i er relation finns fröet till din tonårings resurser och självkänsla samt er gemensamma tillit och glädje.

Hur går det till?

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och tankar kring hur du kan bemöta din tonåring, men framför allt får du som förälder möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

När?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar/omsorgsgivare och två gruppledare. Gruppen träffas kvällstid vid sju tillfällen i Fältgruppens lokaler.

Under höstterminen kommer fältgruppen hålla i två parallella vägledningsgrupper för dig som är tonårsförälder. Om det är någon veckodag som passar dig bättre, meddela så snart du vet.

  • Måndagar (start 7 november) 17.15–20.00
  • Onsdagar (start 9 november) 17.15–20.00

Var?

Barnarpsgatan 36, våning 2. Vår lokal ligger centralt i Jönköping och är lätt att ta sig till med kollektivtrafik.

Frågor, kontakt och anmälan:
Alexandra Ahlstedt
Telefon: 036-10 25 76

Publicerad: