Att motverka stress i familjen

Barn- och skolläkare Maria Lindh om stress.

Här finns information om stress, hur du som förälder kan förebygga stress i familjen och länkar för extra råd och stöd kring stresshantering.

Situationer som skapar stress kan vara ok, och till och med bra. Det ger extra energi som kan behövas i särskilda situationer. Men över längre tid är stress skadligt. Barn påverkas av det som finns omkring dem - skola, familjeliv, kompisar, träning, sociala medier osv. Om du som förälder ofta är stressad hemma så påverkar det barnen - och tvärtom. Och kanske är det oro för ditt barn som stressar dig ibland?

Vad mår du själv bra av, vad får dig att gå ner i varv? Kan ni hjälpas åt att motverka stress i din familj? Stressorer är individuella - det som stressar just dig behöver inte vara stressande för andra. Prata om det i familjen - det finns sätt att hitta bättre balans. 

Tips för bättre balans och mindre stress i familjen

  • Att skriva en lista på sådant som stressar kan vara ett steg på vägen. Och en lista till, med sådant man tycker om, och blir lugn av. Kanske kan ni hjälpas åt i familjen att skapa lugna stunder, både för var och en och alla tillsammans?
  • Sömn motverkar stress. Att vara utvilad är en bra grund för att klara påfrestningar av alla slag.
  • Motion ger högre tolerans mot stress. Motion kan bidra till att släppa tankar och oro, och förbättra koncentration och fokus.
  • Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper många - att försöka vara i nuet, koncentrera dig enbart på det du just ägnar dig åt, och vila i det.
  • Både barn och vuxna mår väl av att ha en liten stund för att varva ner innan läggdags.


Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Barnhälsovården
För små barn, upp till förskoleklass, kan du kontakta barnhälsovården.

Barnhälsovård/familjecentral, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsan
För barn i skolåldern - kontakta elevhälsan.

Elevhälsan på grundskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Elevhälsan på gymnasieskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70.

Barn- och ungdomshälsan, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: