En uppkopplad vardag, skärmtid

Barn- och skolläkare Maria Lindh delar med sig av tips kring skärmtid.

Här finns information och råd kring skärmtid, nätvanor, datorspel och hur du som förälder kan skapa balans mellan skärmtid och andra aktiviteter för ditt barn.

Ett barn vid en dator och en frustrerad förälder, illustration.

Ny statistik från Internetstiftelsen visar att hälften av alla 4-5-åringar i Sverige använder surfplatta varje dag. För 2-3-åringar är det 35 %. Lite äldre barn och unga är generellt sett uppkopplade dygnet runt. Ofta med mobilen påslagen intill sängen på natten. 

Vad gör det med barnen? Hur påverkar det deras hälsa, förmåga till koncentration och deras allmänna välbefinnande? Som förälder kan du göra mycket:

  • försök skapa balans mellan skärmtid och andra aktiviteter (gemensamma sociala kontakter, lite motion och fysisk aktivitet. Ge barnen förslag och alternativ). Balansen har betydelse för ditt barns hälsa och välmående.
  • prata med ditt barn om nätet, och skaffa dig lite mer kunskap. Fråga hur ditt barn kommunicerar på nätet och med vilka. Låt barnen lära dig.

Tidigare kunde många situationer med kränkningar i skolan hanteras direkt i korridorer och på skolgårdar, när lärare och andra vuxna såg vad som inträffade. Numera är det oftare kompisar som ser och kan säga ifrån, eftersom vardagskommunikationen till stor del sker via nätet och  inte är synlig för vuxenvärlden.

Hur ser din egen skärmtid ut?

Fundera över din egen skärmtid, som förälder. Vilka signaler ger du till ditt barn, om vad som är ok och inte. Hur är det i er familj? Vilka tillfällen är mobilfria? 

Vad säger forskningen?

Forskarna är inte överens om hur skärmtid, mediavanor och blått ljus från skärmar påverkar barn och unga. På sidan "Debatten pågår" har vi samlat några exempel från olika forskare.

Storspelare eller problemspelare?

Många barn lägger flera timmar per dag på digitala spel. Men även om ditt barn spelar mycket behöver det inte vara ett problem. Som förälder kan du försöka förstå varför barnet spelar. Är det ett stort intresse, eller handlar det mer om att undvika problem av något slag?

Läs mer om barn och unga på nätet

Statens medieråd

"Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska - - - sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation". Så skriver medierådet själva på sin webbplats. Där kan du ta del av många frågor kring nätet.

Se bland annat "No Hate", en kampanj för att motverka näthat bland unga.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

På BRIS.se finns en särskild del - För vuxna om barn - som bl.a. tar upp utsatthet på nätet.

Surfa lugnt

Surfa lugnt samlar myndigheter, företag och ideella organisationer, och vill inspirera vuxna att engagera sig i ungas nätvardag, och verka för positiv och trygg interaktion på nätet. Se till exempel Åtta råd till föräldrar.

Tonåringars nätvanor i Jönköpings kommun

Webbundersökningen Folkhälsa Ung genomförs vartannat år i länets kommuner. 2017 års resultat för Jönköpings kommun visar hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som ägnar mer än 5 timmar om dagen åt tv-, data- eller mobilspel. Bland killarna är det 22 %, och bland tjejerna 5 %.

När det gäller sociala medier lägger 36 % av tjejerna mer än 5 timmar om dagen, och 21 % av killarna.

Undersökningen genomförs av Region Jönköpings län i länets alla kommuner, och belyser ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor.

Svenskarna och internet, om skärmtid

För första gången undersöker Svenskarna och internet 0–1-åringarnas internetvanor. Bland deltagarna med spädbarn upp till 12 månader uppger var fjärde (26 %) att barnet använder internet. Bland 1-åringar är det drygt var tredje (37 procent). Vid 4 års ålder använder nästan alla internet (96 %).

Över tid har internetanvändningen krupit ner i åldrarna. 79 procent av 2-åringarna använder internet nu, vilket är i samma utsträckning som 4-åringarna använde internet för fyra år sedan.

I åldersgrupperna från 7 år och uppåt är det över 90 procent av barnen som använder internet.

Källa: Svenskarna och internet

Senast granskad/publicerad: