Hälsa och välbefinnande för barn och föräldrar

Barn- och skolläkare Maria Lindh delar med sig av tips kring hälsa och välbefinnande.

Här kan du som förälder hitta information om hur du förebygger sjukdom hos ditt barn och hur och när du ska söka vård.

Som förälder gör du hela tiden, ofta omedvetet, massor för att ditt barn ska må bra och inte skadas eller fara illa. Men en del vanliga sjukdomar och infektioner är smittsamma och ofarliga, och i en del fall bra för immunförsvaret. 

Med sömn, matvanor med bra näring, och aktiviteter där både muskler och hjärna stimuleras så har ditt barn en bra grund för sin fysiska hälsa.

En viktig sak att alltid tänka på är god handhygien - både hos dig och ditt barn. Det kan förhindra smittspridning och bespara er onödiga infektioner.

En del vanligt förekommande sjukdomar och infektioner får vi ändå emellanåt. De utgör inga risker för de flesta, utan är tvärtom stärkande för immunförsvaret.

Barn 0-5 år

Du som är förälder lär dig snabbt att känna igen tecken hos just ditt barn på när det mår bra. Du lär dig också tecken på när ditt barn verkar febrigt, oroligt eller på annat sätt inte mår bra.

Inom barnhälsovården, BVC, följs barnets utveckling och hälsa, och du erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer utan kostnad. 

En god handhygien är särskilt viktig bland små barn. De utforskar världen med händer och mun, och rena händer kan förhindra spridning av infektioner.  

När du behöver söka vård för ditt barn

När du behöver vård för ditt barn - sök kontaktuppgifter på 1177.se (se länk). Där kan du också få sjukvårdsrådgivning. På webbplatsen finns mycket om barnets hälsa det första året - bland annat  om vaccinationsprogram, immunförsvar och infektioner.

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Du kan alltid ringa på tfn 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt, om ditt barn är sjukt. Om det gäller ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

1177 - vårdguiden via telefon. Regionens information om hur vårdguiden fungerar. Länk till annan webbplats.

Familjecentralen/Barnhälsovården
I Jönköpings kommun finns familjecentraler, där barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola samverkar kring familjen.

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Familjecentraler

Barnhälsovården arbetar med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år.

Barnhälsovård Länk till annan webbplats.

Barn 6-12 år

När ditt barn är 6 år börjar det i förskoleklass. Det innebär att ni får del av elevhälsan i barnets skola, och din kontakt med barnhälsovården upphör ungefär samtidigt.

Via elevhälsan på ditt barns skola får ditt barn hälsokontroller och hälsosamtal regelbundet. Du kan också vända dig dit om du har allmänna frågor om ditt barns hälsa, vaccinationer, trygghet och lärande. 

Om du behöver kontakt med sjukvården för att ditt barn är sjukt, så kan du söka information via 1177.se, och även ringa 1177 för rådgivning. För läkarbesök kontaktar du din vårdcentral.

Senast granskad/publicerad: