Hur lär sig ditt barn?

Här hittar du råd kring hur du som förälder kan hjälpa ditt barn i lärandet, under hela uppväxten.

flicka klättrar i träd.

Små barn lär sig mycket om omvärlden hela tiden. När barnen blir större sållar hjärnan bort intryck som redan är kända, för att fokusera på det som är nytt. Gemensamt för oss alla är att vi under sömnen lagrar det vi lärt oss under dagen. Och nästa dag lär vi nytt igen.

HUR vi bäst lär oss är individuellt. Det kan vara att läsa, att skriva, att se, att höra, att diskutera - eller en blandning av flera. Alla färdigheter behöver tränas för att utvecklas, och du som förälder betyder mycket för ditt barns lärande.

Boktips, om lärande

  • Anders Hansen. "Hjärnstark : hur motion och träning stärker din hjärna". Fitnessförlaget, 2016

Barn 0-5 år

lekens alla beståndsdelar, illustration.

Lek är en självklar och viktig del i barns utveckling. Med leken som hjälp utvecklar barn sin fantasi, kreativitet och förmåga att samspela med andra. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta händelser och göra verkligheten mer begriplig.

Genom leken lär sig barnet mer - om sig själv och sin omgivning. Små barns lärande sker till stor del genom leken, där motorik och fysisk förmåga utvecklas, likaväl som empatisk förmåga.


Barn 6-12 år

Barn lär sig ständigt nya saker, i skolan och på fritiden. Allmänt sett har barn lätt för att lära sig, att memorera, och att omsätta sina kunskaper i färdigheter.

Barns dynamiska hjärna, övning och "grit"

Enligt Carol Dweck, en amerikansk psykolog, föds vi inte med t.ex. någon särskild matematikkunskap, utan all färdighet är ett resultat av träning, en process som vi måste utveckla. Hjärnan formas under lång tid av träning för att vi ska få en förståelse för matematik och läsning. Det finns också andra orsaker till det vi kallar ”flexible mindset”, som Dweck har forskat om. Det har att göra med vilken inställning du har och om du anser att dina förmågor är medfödda eller ett resultat av träning.

Torkel Klingberg är läkare och hjärnforskare. I sin bok ”Hjärna, gener och jävlar anamma - hur barn lär” beskriver han att barn som har en drivkraft (så kallad grit), har en utökad förmåga att utveckla och befästa sina kunskaper. Grit är en särskilt betydelsefull egenskap för att nå sina utvecklingsmål. Barn behöver ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar. Klingbergs forskning befäster att arbetsminnet kan förbättras genom träning. Tidigare  övervägde uppfattningen att hjärnans möjligheter är statiska, men Klingberg har visat att hjärnan är mer formbar än vi tidigare trott.

I UR:s film "En hjärnas födelse och död" talas det om hjärnans funktioner. Ett barns hjärna är oerhört dynamisk, och mer formbar än en muskel. Hjärnans anatomi förändras när barn får lära sig läsa och skriva. "- En viktig del av hjärnan är att förstå och tolka andra människors handlingar och tankar", säger Claes von Hofsten, professor i psykologi vid Uppsala universitet.

Senast granskad/publicerad: