Hur blir man familjehem?

Här finns information om hur man blir familjehem.

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som drivs av Jönköpings läns kommuner. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Om ni vill ha mer information och är intresserade av att bli familjehem får ni gärna skicka in en intresseanmälan till Familjehemsresursen.

Intresseanmälan: Bli familjehem till barn och ungdomar Länk till annan webbplats.

Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Därefter bedöms, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen.

Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskemål. Socialtjänsten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Fortsatt utredning

Familjehemssekreterare från Jönköpings kommun träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och bistår familjen i att ta ett välgrundat beslut om att bli familjehem.

Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register, samt kronofogdemyndigheten. Referens tas med personer eller myndigheter som känner familjen väl. När erforderliga kontakter tagits sker en större djupintervju med de blivande familjehemsföräldrarna. Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man slutligt fattar sitt beslut.

Familjehemssekreterarna är noga med att rätt barn kommer till rätt familj. Varje barn har sina speciella behov och dessa behov ”matchas” med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov. Följden kan bli att en intresserad familj kan få vänta länge på just sitt barn.

Grundutbildning

Alla nya familjehem genomgår en särskild grundutbildning, ”Ett hem att växa i”. Utbildningen leds av två familjehemssekreterare från Familjehemsresursen Jönköpings län.

Intresseanmälan gör du lättast här på webbsidan eller på Familjehemsresursens egen webbplats. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon.

Senast granskad/publicerad: