search
Sök
menu
Meny

Frivilligcentralen

Skrattande människor i grupp.

Vill du göra något meningsfullt för andra, känna gemenskap och skapa nya kontakter? Som frivilligarbetare kan du göra enstaka uppdrag eller engagera dig en längre tid. Uppdragen matchas med dina intressen.

Frivilligcentralen är en kontaktyta för dig som vill göra ett frivlligarbete samt för den verksamhet/uppdragsgivare som har behov av en frivillig insats. Här kan du engagera dig ideelt utan att binda dig till en förening eller organisation.

Frivilligcentralen är politiskt och religiöst neutral med demokratiska värderingar som grund. Uppdragen är frivilliga och därmed oavlönade och fungerar som komplement till offentlig och privat verksamhet. Uppdragen ersätter inte några befintliga arbetsuppgifter.

Frivilligcentralens uppgift

Vi samordnar och förmedlar frivilligt arbete i Jönköpings kommun och fungerar som en social arena för personer som är i behov av gemenskap, stöd och uppmuntran.

Genom förbättrad samverkan mellan oss i kommunen och den ideella sektorn skapar vi förutsättningar för välfärd, integration, mångfald, demokrati och folkhälsa.

Bli en frivilligarbetare

Om du är nyfiken på att bli frivilligarbetare, gilla sidan Frivilligcentralen på facebook (Frivilligcentralen/facebook), där det finns inlägg från uppdragsgivare som söker frivilligarbetare. Om du har frågor kan du även ringa eller mejla oss så hjälper vi dig vidare:
KFF-frivilligcentralen@jonkoping.se, 0761-10 61 63.

Du kan göra skillnad! Din insats som frivilligarbetare eller volontär är värdefull för såväl den du möter som för uppdragsgivaren. Ditt engagemang, ovavsett om det är tillfälligt eller för en längre period, kan betyda mycket. 

Som frivilligarbetare har du möjlighet att dela/få erfarenheter och insyn i verksamheter som du är intresserad av, känna glädje och uppskattning, vara behövd och få möjlighet att knyta kontakter med andra. Värdefulla erfarenheter oavsett ålder och bakgrund! 

Vad är frivilligt arbete?

Frivilligt arbete innebär att du gör något idellt, för en medmänniska, förening eller organisation. Uppdragen är alltid oavlönade, ersätter inte ordinarie personal eller arbete och kan vara av kortare eller längre karaktär. Exempel på uppdrag:

  • medverkan vid olika slag av arrangemang och folkfester
  • medverkan i olika kultur- och fritidsaktiviteter
  • stöd inom föreningsverksamheter som kräver särskilda insatser
  • vara en resurs i kommunens sociala verksamheter (t.ex. äldreomsorg, funktionshinderomsorg)

Bli uppdragsgivare till frivilliga eller volontärer

Har din förening, organisation eller verksamhet behov av frivilliga / volontärer?
Då är Frivilligcentralen en väg in!

Anmäl ditt intresse via webbformuläret nedan. Vi kommer därefter att kontakta dig för dialog och registrering. Du får sedan ett eget inlogg till "Min sida".  

Har du frågor eller funderingar kring frivilligarbete, kontakta oss:
KFF-frivilligcentralen@jonkoping.se, 0761-10 61 63.


Enstaka uppdrag eller återkommande
Enstaka uppdrag eller återkommande


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas hos frivilligcentralen för att du ska kunna vara uppdragsgivare. När du slutar som uppdragsgivare raderas uppgifterna. Uppgifterna raderas också om du har varit inaktiv hos frivilligcentralen i en sammanhängande tidsperiod på 12 månader.

Kontakt