search
Sök
menu
Meny

Hjälp oss att hjälpa andra

På grund av coronaviruset behöver fler ha hjälp i sin vardag. Vill du eller din förening hjälpa till? Eller, behöver du hjälp med något av någon annan? Hör av dig.

Vad är Frivilligcentralen?

Frivilligcentralen är en kontaktyta – både för dig som vill göra ett frivlligarbete och för dig som har behov av en frivillig insats. Här kan du engagera dig ideellt utan att binda dig till en förening eller organisation. Och du kan få hjälp utan att vara medlem i en organisation.

Frivilligcentralen är politiskt och religiöst neutral med demokratiska värderingar som grund. Uppdragen är frivilliga och därmed oavlönade och fungerar som komplement till offentlig och privat verksamhet. Uppdragen ersätter inte några befintliga arbetsuppgifter.

Vad är frivilligt arbete?

Frivilligt arbete innebär att du gör något ideellt, för en medmänniska, förening eller organisation. Uppdragen är alltid oavlönade, ersätter inte ordinarie personal eller arbete och kan vara av kortare eller längre karaktär. Exempel på uppdrag:

  • medverkan vid olika slag av arrangemang och folkfester
  • medverkan i olika kultur- och fritidsaktiviteter
  • stöd inom föreningsverksamheter som kräver särskilda insatser
  • vara en resurs i kommunens sociala verksamheter (t.ex. äldreomsorg, funktionshinderomsorg)

Som frivilligarbetare har du möjlighet att dela/få erfarenheter och insyn i verksamheter som du är intresserad av, känna glädje och uppskattning samt få möjlighet att knyta kontakter med andra. Värdefulla erfarenheter oavsett ålder och bakgrund.

Frivilligcentralens uppgift

Vi samordnar och förmedlar frivilligt arbete i Jönköpings kommun och fungerar som en social arena för personer som är i behov av gemenskap, stöd och uppmuntran. Genom förbättrad samverkan mellan oss i kommunen och den ideella sektorn skapar vi förutsättningar för välfärd, integration, mångfald, demokrati och folkhälsa.

Har du ett uppdrag till frivilliga eller volontärer?

Har din förening, organisation eller verksamhet behov av frivilliga / volontärer?
Då är Frivilligcentralen en väg in!

Anmäl ditt intresse via webbformuläret nedan. Vi kommer därefter att kontakta dig för dialog och registrering.

Enstaka uppdrag eller återkommande
Enstaka uppdrag eller återkommande


Kontakta oss - om du vill ha hjälp eller hjälpa till

Du som vill hjälpa oss att hjälpa andra, eller behöver hjälp av någon annan,
hör av dig på nedan telefonnummer.

Vardagar 08-12, 13-16: Ring till kontaktcenter på telefonnummer 036-10 50 00
Helger 10-15: Ring till frivilligcentralen på telefonnummer 0733-90 78 48

Du som ingår i en förening eller annan sammanslutning och vill hjälpa oss att hjälpa andra, hör av dig till:

E-post till Carolie Fronér

Du som har övriga frågor, skicka e-post:

E-post till oss Frivilligcentralen

Du hittar oss även på Facebook:

Frivilligcentralen på Facebooklänk till annan webbplats