search
Sök
menu
Meny

Arbeta som frivillig eller volontär

Vill du göra något meningsfullt för andra människor? Vill du känna gemenskap och skapa nya kontakter? Som frivilligarbetare eller volontär kan du göra ett enstaka uppdrag eller engagera dig under en längre period.

Du kan göra skillnad! Din insats som frivilligarbetare eller volontär är värdefull för såväl den du möter som för uppdragsgivaren. Ditt engagemang, ovavsett om det är tillfälligt eller för en längre period, kan betyda mycket. 

Som frivilligarbetare har du möjlighet att dela/få erfarenheter och insyn i verksamheter som du är intresserad av, känna glädje och uppskattning, vara behövd och få möjlighet att knyta kontakter med andra. Värdefulla erfarenheter oavsett ålder och bakgrund! 

Vad är frivilligt arbete?

Frivilligt arbete innebär att du gör något idellt, för en medmänniska, förening eller organisation. Uppdragen är alltid oavlönade, ersätter inte ordinarie personal eller arbete och kan vara av kortare eller längre karaktär. Exempel på uppdrag:

  • medverkan vid olika slag av arrangemang och folkfester
  • medverkan i olika kultur- och fritidsaktiviteter
  • stöd inom föreningsverksamheter som kräver särskilda insatser
  • vara en resurs i kommunens sociala verksamheter (t.ex. äldreomsorg, funktionshinderomsorg)

Har du frågor eller funderingar, kontakta Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle, Jönköpings kommun.